Landhuis


LocatieVan der Lindenlaan 2
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1931 - 1931
Opdrachtgever
ArchitectNegrijn, Joh.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1931, naar een ontwerp van de Bussumse architect. Joh. Negrijn gebouwd landhuis. Het huis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische bouwstijl waarbij het accent ligt op de met riet gedekte kap. Het aan het oostelijke toegang van de laan gesitueerde huis staat aan de noordoostelijke grens van het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in schone baksteen en staat met twee bouwlagen onder een met riet gedekt, uitkragend tentdak met twee relatief korte dakschilden en twee langere, convex gebogen dakschilden met halfronde daklichten in de opgewipte dakdelen. De gebogen dakdelen omvatten de verdieping, waarvan beide hoeken naar binnen gebogen zijn. De gevels zijn voorzien van een trasraam met rollaag en recht gesloten vensters.
De relatief smalle, op de Van de Lindenlaan gerichte zuidgevel bevat links de iets terugstaande, originele rondboogdeur met een uitgemetselde boogrug. Rechts hiervan een om de hoek gaand, onder lateien staande vensterpartij. Het dakoverstek rust op de hoeken op uitstekende lateidelen die zijn voorzien van een decoratieve beëindiging.
Op de begane grond in het rechter deel van de westgevel staan drie kleine vensters. De verdieping bevat twee kleinere met glas-in-lood ingevulde vensters en twee grotere vensters met een roedenverdeling. In de kap staat een met een schoorsteen verbonden dakkapel. Een dwars op de gevel staande lage uitbouw met plat dak, een onder rollaag staande fenêtre a terre en een stel garagedeuren.
De twee bouwlagen hoge symmetrisch ingedeelde oostgevel bevat links het met de zuidgevel verbonden om de hoek gaande venster. Het venster aan de rechter hoek is hier de spiegelbeeldige equivalent van. In het midden van de gevel staat een halfronde serre met doorgetrokken, vijfdelige vensterpartij en een boven een iets uitkragende lijst opgemetselde gesloten borstwering rondom het platte dak van de serre. Op het serredak komen twee deuren of vensters uit. Aan weerszijden hiervan is de verdieping voorzien van een venster met roedenverdeling in de openslaande ramen.
De linker hoek van de noordzijde van het pand bevat de voortzetting van het oom de hoek gaande venster in de oostgevel. Hierin is een stel openslaande deuren met bovenlicht opgenomen. Rechts in de gevel staan een deur met bovenlicht en een venster met roedenverdeling. Het dakoverstek rust ook hier op de hoeken op uitstekende latei-einden met een decoratieve beëindiging. Rechts tegen de gevel staat de reeds genoemde platte uitbouw.

Waardering
Het huis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het huis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het huis is van architectuurhistorisch belang vanwege het bijzondere ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het huis heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het huis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0371