Grondgebonden Woning Woningbouwcomplex


LocatieAmperestraat ev
TypeGrondgebonden Woning Woningbouwcomplex
Onderdeel vanHet 2e, 3e en 4e complex van de woningbouwvereniging Sint Joseph
Bouwperiode1924 - 1925
Opdrachtgever
ArchitectAndriessen, N.
Datum aanwijzing

Inleiding
De woningen van het 4e complex van de in 1912 opgerichte Bouwvereeniging Sint Jozeph (later Sint Joseph) zijn gebouwd in 1924-'25. De 56, in de blokken 1 tot en met 8 staande woningen zijn ontworpen door Nic. Andriessen, die van 1921 tot 1940 de 'huisarchitect' van Sint Jozeph was. De blokken bevatten woningen van het type A (20 stuks in Blok 1 en Blok 4), type B (22 stuks in Blok 5, 6, 7 en 8) en type D (14 stuks in Blok 2 en 3). Het aan de westzijde op het 6e Complex van het Gemeentelijk Woonbedrijf, aan de noordoostzijde op het 3e Complex van Sint Jozeph en aan de noordzijde op het 2e Complex van Sint Joseph aansluitende woningcomplex is gebouwd in een vrij sobere, voor de bouwtijd gangbare Interbellumstijl.

Omschrijving
De acht blokken in het 4e Complex staan met één bouwlaag onder met verbeterde Hollandse pannen gedekte schilddaken. De kappen zijn gedekt met rode, verbeterde Hollandse pannen. De dakschilden zijn aan de straatzijde voorzien van de oorspronkelijke dakkapellen met uitkragend plat dak en gepotdekselde delen. Op de meeste nokken staan nog de oorspronkelijke, korte schoorstenen. In de dakschilden boven de kopgevels van enkele blokken staan ook nog hoge, vanuit de gevel opgemetselde schoorstenen.
De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen boven een met een rollaag van staande steen afgedekt trasraam. De rollaag is ter hoogte van de vensterdorpels over de gevels doorgetrokken. De gevels worden boven de vensters en de deuren geleed door eveneens over de gehele gevellengte doorgetrokken, iets uitgemetselde rollagen van staande steen, die de gevels geleden en verlevendigen. Alle gevelopeningen zijn recht gesloten. De vensters staan boven gemetselde lekdorpels en de deuren boven granito dorpels. De gevels van de blokken zijn aan de achterzijde grotendeels vernieuwd en geheel of gedeeltelijk hoger opgetrokken, waardoor hier een verdieping is ontstaan. Enkele blokken zijn aan één zijde tevens voorzien van een lage uitbouw onder schilddak en van uitgemetselde velden die de gevels verlevendigen. Deze uitbouwen staan tegen de eindwoningen die zijn gesitueerd op de hoeken van de straat.
De achtergevels hebben een platte verbinding met het oorspronkelijke achterste dakschild. De woningen waren oorspronkelijk voorzien van houten, voornamelijk dubbele bergingen, die vrij in de achtertuin stonden. De eindwoningen met een onder schilddak staande uitbouw hadden geen berging in de tuin. Alle woningen zijn voorzien van achtertuinen. De terug gerooide blokken hebben tevens een ondiepe voortuin.

Blok 1.
Ohmstraat 13-25a
Blok 1 bestaat uit 10 woningen van het type A.Het blok heeft een symmetrische indeling met 5 brede dakkapellen in het voorste dakschild van het schilddak. De deuren staan per twee naast elkaar en worden van elkaar gescheiden door een houten penant. De achtertuin van de eindwoning met huisnummer 13 is omheind door een niet meer complete, gemetselde tuinmuur die is verbonden met een schuurtje.

Blok 2.
Coulombstraat 1-15
Blok 2 bestaat uit 8 woningen van het type D. Het blok heeft een symmetrische indeling met 8 dakkapellen in het voorste dakschild van het schilddak. De deuren staan per twee naast elkaar en worden van elkaar gescheiden door een houten penant.

Blok 3.
Ohmstraat 1-11
Blok 3 bevat 6 woningen van het type D. Het hoofdvolume heeft een symmetrische indeling en is uitwendig, spiegelbeeldig grotendeels identiek aan Blok 5. Het voorste dakschild van het blok bevat zes dakkapellen. De westelijke kopgevel van de eindwoning met huisnummer 1 staat onder een lager afhangend dakschild, waarvan de goothoogte gelijk ligt met die van de kopgevel verbonden uitbouw. Deze onder schilddak staande uitbouw is verbonden met een tuinmuur. De kopgevel is tegen de uitbouw voorzien van een uitgemetseld veld dat deel uitmaakt van een brede, hoge schoorsteen. De ruimte in de hoek voor de uitbouw aan de eindwoning was oorspronkelijk bestemd voor een tuintje.

Blok 4.
Ampèrestraat 37-55
Blok 4 is afwijkend ten opzichte van de andere blokken in het 4e Complex. Het symmetrisch ingedeelde blok bevat 10 woningen van het type A. Het voorste dakschild van het blok bevat 5 brede dakkapellen. De deuren staan per twee naast elkaar en worden van elkaar gescheiden door een houten penant. Het blok onderscheidt zich van de overige blokken in het complex door de twee gevelpartijen die staan onder een dwarskap van het type gebroken zadeldak met wolfsend (Semi-mansardedak). De verdiepingsvensters in deze gevelpartijen staan boven wit geschilderde, op houten consoles rustende houten plantenbakken (?), die aan de gevels een sterk horizontaal accent geven. De muurdammen tussen de vensters in deze geveldelen zijn gemetseld in een decoratief patroon. De noordelijke kopgevel bevat een verticaal accent in de vorm van een uitgemetseld veld dat overgaat in brede, hoge schoorsteen. Het blok is aan de voorzijde voorzien van tuintjes met ijzeren spijlenhekjes als erfafscheiding. De tuintjes van de beide eindwoningen hebben aan de zijkant een tuinmuurtje met een rollaag van staande steen, dat overloopt in het uitgemetselde deel van het trasraam van de kopgevels.

Blok 5.
Voltastraat 20-30
Blok 5 bevat 6 woningen van het type B. Het hoofdvolume heeft een symmetrische indeling. Het voorste dakschild van het blok bevat drie brede dakkapellen. De westelijke kopgevel van de eindwoning met huisnummer 20 staat onder een lager afhangend dakschild, waarvan de goothoogte gelijk ligt met die van de kopgevel verbonden uitbouw. Deze onder schilddak staande uitbouw is verbonden met een tuinmuur. De ruimte in de hoek voor de uitbouw aan de eindwoning was oorspronkelijk bestemd voor een tuintje.

Blok 6.
Coulombstraat 2-10
In Blok 6 zijn 5 woningen van het type B opgenomen. Het hoofdvolume heeft een asymmetrische indeling, maar is verder te vergelijken met Blok 5. Het voorste dakschild van het blok bevat twee dakkapellen, de rechter voor twee woningen en de bredere linker voor drie woningen. In het dakschild boven de zuidelijke kopgevel staat een brede, vanuit de gevel opgetrokken schoorsteen. De noordelijke kopgevel van de eindwoning met huisnummer 2 staat onder een lager afhangend dakschild, waarvan de goothoogte gelijk ligt met die van de met de kopgevel verbonden uitbouw. Deze onder schilddak staande uitbouw is verbonden met een tuinmuur. De ruimte in de hoek voor de uitbouw aan de eindwoning was oorspronkelijk bestemd voor een tuintje.

Blok 7.
Coulombstraat 12-26
Blok 7 bestaat uit 8 woningen, die eveneens van het type B zijn. Het blok heeft een symmetrische indeling met 4 dakkapellen in het voorste dakschild van het schilddak. Het ten opzichte van de belendende blokken terug staande blok is aan de voorzijde voorzien van tuintjes met ijzeren spijlenhekjes als erfafscheiding. De tuintjes van de beide eindwoningen hebben aan de zijkant een tuinmuurtje met een rollaag van staande steen, dat overloopt in het uitgemetselde deel van het trasraam van de kopgevels.

Blok 8.
Coulombstraat 28-32
In Blok 8 bevinden zich 3 woningen van het type B. Het hoofdvolume heeft een asymmetrische indeling en is verder te beschouwen als een verkorte variant van Blok 5 en 6. Het voorste dakschild van het blok bevat één brede dakkapel. De zuidelijke kopgevel van de eindwoning met huisnummer 32 staat onder een lager afhangend dakschild, waarvan de goothoogte gelijk ligt met die van de met de kopgevel verbonden uitbouw. Deze onder schilddak staande uitbouw is verbonden met een tuinmuur. De ruimte in de hoek voor de uitbouw aan de eindwoning was oorspronkelijk bestemd voor een tuintje.

Blok 8a?
Voltastraat 75-79
Dit op de hoek van de Voltastraat met de Ampèrestraat gesitueerde, in 1924-'25 voor Sint Jozef gebouwde blok komt niet voor op de ontwerptekeningen van het 2e en het 4e Complex waaraan het grenst. Het blok bevat 3 woningen van het type B. Afgaande op de vormgeving, detaillering en materiaalgebruik moet het onderdeel zijn geweest van het 4e Complex. Het blok lijkt in eerste instantie op het eveneens 3 woningen tellende Blok 8 van het 4e Complex, maar de gevelindeling is anders en de linker kopse zijde is identiek aan die van Blok 3. De westelijke kopgevel van de eindwoning met huisnummer 75 staat onder een lager afhangend dakschild, waarvan de goothoogte gelijk ligt met die van de kopgevel verbonden uitbouw. Deze onder schilddak staande uitbouw is verbonden met een tuinmuur. De kopgevel is tegen de uitbouw voorzien van een uitgemetseld veld dat deel uitmaakt van een brede, hoge schoorsteen. De ruimte in de hoek voor de uitbouw aan de eindwoning was oorspronkelijk bestemd voor een tuintje. Het blok is evenals Blok 8 voorzien van een brede dakkapel in het dakschild boven de voorgevel. De gevelindeling is echter anders. Zo staan de voordeuren van 75 en 77 gekoppeld, aan weerszijden van een houten penant.

Waardering
Het 4e complex van de Bouwvereniging Sint Jozeph (later Sint Joseph) is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het complex heeft cultuurhistorische en sociaal-historische waarde als een karakteristieke uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de woningbouw voor de volkshuisvesting in het Interbellum.
Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de samenstellende onderdelen, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een bijzonder werk uit het oeuvre van een vooraanstaande architect.
Het complex heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang tussen de samenstellende onderdelen en vanwege de stedenbouwkundige relatie met de door het Gemeentelijke Woonbedrijf gebouwde woningcomplexen in de Energiebuurt.
Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en van het exterieur der samenstellende onderdelen.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1393