Villa


LocatieOude Enghweg 28
TypeVilla
Onderdeel vanEnsemble met 26
Bouwperiode1904 - 1904
Opdrachtgever
ArchitectGroot, C. de
Datum aanwijzing

Inleiding
Van 1904 daterende villa met kantoor, gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl met vakwerkelementen. De villa is gebouwd in opdracht van wijnhandelaar J.C. Lasonder, naar een ontwerp van de architect C. de Groot. In 1911 is het linker venster gewijzigd in een erker, naar een ontwerp van architect J. Mouw. Nog weer later is de villa aan de voorzijde uitgebreid met een veranda die is verheeld met de erker. De villa is gesitueerd in het villapark Ministerpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waar het in architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht aansluit op een groot aantal van de in de nabije omgeving staande panden. De villa wordt tegenwoordig gebruikt door de Pinkstergemeente en draagt de naam 'Elim'.

Omschrijving
Vanuit een onregelmatige plattegrond opgetrokken villa met verdieping onder een uitkragend, met opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekt, samengesteld schilddak voor de hoofdvorm. De verspringende gevels zijn gepleisterd boven een plint van schone baksteen. De bovenlichten van deuren en ramen zijn voorzien van een roedenverdeling en staan onder rollagen en bogen van schone baksteen, die contrasteren met de verder witte gevels. De vensters zijn voorzien van geprofileerde onderdorpels.
Het pand heeft een asymmetrisch, op de straat gerichte westgevel met op de begane grond een over de gehele breedte doorgetrokken veranda annex erker onder schilddak. De veranda is aan de voorzijde voorzien van drie, op vierkante pijlers rustende rondbogen met hardstenen aanzetstenen. De grote rondboogvormige opening aan de zuidzijde van de veranda is ingevuld met een glazen windvang met roedenverdeling. Een deur in de rechter zijde van de erker vormt de verbinding met de veranda. Een ondiepe erker met gebogen ,gemetselde basis maakt deel uit van de achterzijde van de veranda die wordt doorgetrokken in de erboven staande gevelpartij.
De hoger opgaande gevelpartij boven de veranda staat onder een uitkragende, zadeldakvormige steekkap. Het betreft een puntgevel met vakwerk en een driedelig venster in de geveltop. De top onder het steekkapje links hiervan is eveneens voorzien van vakwerk.
De in hetzelfde muurvlak als de veranda staande rechthoekige erker is verbonden met een kleinere, rechts in de linker zijgevel staande erker.
Tegen de diverse vensters bevattende rechter (zuidelijke) gevel staat een verdiepingloze aanbouw.
De gevelpartijen aan de linker (noordelijke) zijde zijn, naast een aantal vensters met roedenverdeling, voorzien van twee vrije platte erkers met schuine zijden en een kleine dakkapel met zadeldak in het dakschild hierboven. In de voorzijde van het uitgebouwde linker deel van de noorgevel bevindt zich een overluifelde entree met originele deur onder bovenlicht en een zadeldakvormig steekkapje boven een met vakwerk ingevulde geveltop. Uit het dakschild daarboven steekt een hoge gemetselde schoorsteen.
Aan de achterzijde (oostzijde) van de villa staat onder meer een aanbouw onder plat dak.

Waardering
Het pand is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het pand heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de gegoede burgerij en vanwege de oorspronkelijke, dubbele bestemming.
Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de sterke samenhang met de omringende bebouwing en als een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een bijzondere historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het pand is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0463