Villa


LocatieLindenheuvel 3
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1894 - 1894
Opdrachtgever
ArchitectMeijer, S.N.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1894, naar een ontwerp van de Amsterdamse architect S.N. Meijer gebouwde villa. De villa is tegelijkertijd gebouwd met enkele in de nabije omgeving staande en door dezelfde architect ontworpen villa's. Het pand is gebouwd in een aan het Classicisme verwante, eclectische stijl. De villa staat in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De monumentale villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en schone baksteen, verlevendigd met contrasterende accenten van gepleisterde baksteen. De villa staat met drie bouwlagen onder een plat dak. De gevels zijn voorzien van een grijze, gepleisterde plint, recht gesloten gevelopeningen en een geprofileerde cordonlijst.
De op de straat gerichte gevel (noordzijde) wordt verlevendigd door speklagen in wordt in het midden in tweeën gedeeld door een gepleisterde liseen. Aan de hoeken zorgen vergelijkbare hoeklisenen voor een vertikaal accent. Links tegen de gevel staat een rechthoekige, hoge houten serre met een risalerende middenpartij met openslaande deuren. De serre wordt beëindigd door een lijst met decoratieve rand met een geprofileerde deklijst en diamantkoppen tussen kleine consoles. Rechts van de serre staan twee vensters met T-raam onder een geprofileerde kroonlijst.
Op de verdieping en op de cordonlijst staan vier vensters met T-raam onder een kroonlijstje en een gebogen fronton met sluitstuk.
De tweede verdieping bevat vier kleinere vensters onder strekken met sluit- en aanzetstenen.
De gevel wordt beëindigd door een entablement met uitkragende kroonlijst, dat kornist over de lisenen.
De gepleisterde rechter zijgevel heeft een aanbouw op de begane grond. De gevel is op de verdieping voorzien van vensters die voor een deel blind zijn. De oorspronkelijke gevelindeling is hier gewijzigd. Boven de oorspronkelijke vensters liggen kroonlijstjes.
De vanaf de openbare weg niet goed zichtbare linker zijgevel is geheel gepleisterd en wordt verlevendigd door schijnvoegen, een cordonlijst en een vanuit de lekdorpels van de eerste bouwlaag doorgetrokken lijst. In de rechter travee staat één venster onder kroonlijstje per bouwlaag. Dat geldt ook voor de risaliet hier rechts van.
Links van de risaliet staat een laag volume onder plat dak.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0369