Villa


LocatieLindenheuvel 1
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1894 - 1894
Opdrachtgever
ArchitectMeijer, S.N.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1894, naar een ontwerp van de Amsterdamse architect S.N. Meijer gebouwde villa. De villa is tegelijkertijd gebouwd met enkele in de nabije omgeving staande en door dezelfde architect ontworpen villa's. Het pand is gebouwd in een aan het Classicisme verwante, eclectische stijl. De villa staat in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De vanwege de begroeiing rondom het pand slecht zichtbare monumentale villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en schone baksteen, verlevendigd met contrasterende accenten van gepleisterde baksteen. De villa staat met drie bouwlagen onder een plat dak. De gevels zijn voorzien van een grijze, gepleisterde plint, en met de schone baksteen contrasterende accenten van pleisterwerk in de vorm van speklagen, een kroonlijst, een geprofileerde cordonlijst en recht gesloten gevelopeningen met eveneens gepleisterde sluit- en aanzetstenen.
De op de straat gerichte lijstgevel (noordzijde) wordt verlevendigd door speklagen en wordt in het midden in tweeën gedeeld door een gepleisterde ingangstravee met schijnvoegen. De ingangsrisaliet bevat een boven een hardstenen stoep en onder een aan stangen hangende luifel staande porte brisée met smeedwerk voor de deurlichten. Het bovenlicht is ingevuld met decoratief smeedwerk. Het venster op de eerste verdieping in de risaliet bevat een T-raam en is voorzien van een geprofileerde omlijsting met kroonlijst. Het venster op de tweede verdieping is minder hoog. Links van de entree staat een rechthoekige houten serre met plat dak en een risalerende middenpartij, glas-in-loodramen onder de bovenlichten en een entablement met triglyfen, pilastertjes en een geprofileerde kroonlijst. Rechts van de entree staan twee vensters onder een kroonlijstje en een strek met getoogde rug. Op de beide verdiepingen aan weerszijden van de risaliet staan twee vensters, die vergelijkbaar zijn met die in de risaliet. Tussen de venster bevindt zich een gepleisterd veld met diamantkoppen, een in reliëf uitgevoerde bloem en een geprofileerde rondboog.
De zeer beperkt zichtbare, gepleisterde westgevel heeft een cordonlijst tussen de eerste en de tweede bouwlaag en bevat twee, onder kroonlijst staande vensters per bouwlaag, waarvan de drie linker blind zijn.
Tegen de eveneens gepleisterde oostelijke zijgevel staat een detonerende platte aanbouw. De gevel is op beide verdiepingen voorzien van drie blinde vensters.
De oprit naar het huis wordt gemarkeerd door de originele, gietijzeren hekbalusters.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0368