Villa


LocatieBurgemeester Lambooylaan 18
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1910 - 1911
Opdrachtgever
ArchitectBakker, B.H.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1910-1911, naar een ontwerp van architect B.H. Bakker gebouwde villa. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, maar sobere Overgangsstijl. De villa vormt een ensemble met een tegelijkertijd en naar een vergelijkbaar ontwerp gebouwde villa aan de Burgemeester Hellenberg Hubarlaan 17. De aan een bocht van de straat, bij de splitsing met de Burg. Van Hellenberg Hubarlaan staande villa is gesitueerd in het villapark Ministerpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa staat met twee bouwlagen onder een samengesteld, met geglazuurde tuiles du nord gedekt schilddak met pironnen op de nokhoeken en gesneden klossen onder de uitkragende dakdelen. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen, boven een met een rollaag afgedekt trasraam. De gevelopeningen zijn recht gesloten en voor een deel nog voorzien van bovenramen met glas-in-lood.
De symmetrische, op de straat gerichte voorgevel heeft een hoger opgaande middentravee onder een zadeldakvormige dwarskap met versierde windveren. De travee is blind op de eerste en tweede bouwlaag en voorzien van een leeg, rechthoekig veld op de verdieping. De zolderverdieping bevat een venster met driedelig raam met roedenverdeling en in de geveltop staat een blind, rond oeil de boeuf.
De linker zijtravee is op de begane grond voorzien van een venster met glas-in-lood in de bovenramen en onderramen waaraan ooit persiennes hingen. In de rechter zijtravee staat een stel openslaande deuren. De bovenramen van de verdiepingsvensters bevatten eveneens glas-in-lood.
Het rechter deel van de linker zijgevel is blind. In de hoek met de risalerende linker gevelpartij staat een overhoekse entree onder een platte luifel, die rust op een houten hoekkolom met gemetselde basis. De originele deur bevat een ovaal deurlicht en staat onder een kalf met bloktand en een bovenlicht met glas-in-lood. In het geveldeel hierboven staat een smal venster met glas-in-lood. De bredere linker gevelpartij risaleert ten opzichte van het rechter deel en heeft op de begane grond een paneeldeur en rechts ervan twee smalle vensters met glas-in-lood. Op de verdieping staan twee bredere vensters. Uit het dakschild hierboven steekt een rechthoekige houten dakkapel met geprofileerde daklijst.
Links aan de rechter zijgevel staat een grote rechthoekige serre met uikragend plat dak met geprofileerde dakrand en een houten balustrade. De serre heeft een gemetselde onderbouw en bovenlichten, die zijn ingevuld met glas-in-lood. In het rechter deel van de gevel staat een venster in beide bouwlagen. Van het venster op de begane grond zijn de persiennens verwijderd. Op het platte serredak komt een stel openslaande deuren met bovenlicht uit. Rechts op de verdieping bevindt zich een venster. In het dakschild boven deze gevel staat een hoge schoorsteen met een decoratief uitgemetselde kop. Dit geldt ook voor de uit het achtsterste dakschild stekende schoorsteen.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de situering, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de zustervilla en de nabij staande bebouwing, en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0337