Grondgebonden Woning Woningbouwcomplex


LocatieAmpèrestraat e.v.
TypeGrondgebonden Woning Woningbouwcomplex
Onderdeel van6e complex van het Gemeentelijke Woningbedrijf
Bouwperiode1923 - 1924
Opdrachtgever
ArchitectDudok, W.M.
Datum aanwijzing

Inleiding
De woningen van het 6e complex van het Gemeentelijke Woningbedrijf zijn gebouwd in 1923-1924. De 82, in 14 blokken en rijen staande woningen zijn ontworpen door de Directeur der Publieke Werken van de gemeente Hilversum W.M Dudok. De 26 woningen aan het Edisonplein zijn aangemerkt als rijksmonument. Deze beschrijving heeft betrekking op de overige 56 woningen.
Het op het 2e, 3e en 4e complex van de Woningstichting St. Joseph aansluitende woningcomplex is gebouwd in een voor de bouwtijd gangbare Interbellumstijl. Het 6e gemeentelijke complex is in twee fasen gerealiseerd. Het eerste deel met rondom het Edisonplein gesitueerde woningen en enkele kleinere blokken aan de andere straten is gebouwd in 1923 en omvatte 44 woningen Het tweede deel met 38, over 5 blokken verdeelde woningen volgde in 1923-1924. Het Edisonplein en de rondom dit plein staande rijen woningen hebben de status van rijksmonument. De woningblokken van het 6e complex zijn gebouwd in een vrij sobere, maar voor het oeuvre van Dudok karakteristieke trant.

Omschrijving
De bouwblokken van het 6e complex staan aan de oost-, de west- en de noordzijde rondom het vrijwel volledig door woningen omsloten Edisonplein. De rooilijnen van de woningblokken verspringen ten opzichte van elkaar waardoor een levendig straatbeeld is ontstaan. De lage, onder schilddaken met opnieuw verbeterde Hollandse pannen staande woningblokken zijn waarschijnlijk gebouwd als seniorenwoningen. In tegenstelling tot de andere woningen in het complex hebben de daken van deze 'seniorenwoningen' dakschilden met een relatief geringe hellingsgraad. De overige blokken staan eveneens met voornamelijk één bouwlaag onder met opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekte schilddaken, mansardedaken, zadeldaken en wolfdaken, die hier en daar zijn voorzien van dwarskappen. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en bevatten recht gesloten, onder rollagen staande gevelopeningen. De schoorstenen staan op de nokken van de daken. De onder mansardedaken staande blokken zijn voorzien van hoog opgaande, vanuit de zijgevel opgetrokken schoorstenen. De tegen de kopse zijden van de blokken geplaatste uitbouwtjes staan onder schild- of zadeldaken. De woningen aan de Voltastraat zijn zowel één als twee bouwlagen hoog en worden onder meer gekenmerkt door twee markante, op elkaar gerichte eindwoningen met een semi-mansardedak met extreem laag afhangende, steile dakschilden. Tussen deze woningen bevindt zich een tussenlid met doorgang naar een achterterrein. Het tussenlid wordt aan weerszijden gemarkeerd door een hoge, zich verjongende schoorsteen. De blokken aan de Voltastraat en de Ampèrestraat, alsmede het blok aan de Edisonstraat zijn voorzien van voortuintjes.

Waardering
Het 6e complex van het Gemeentelijke Woningbedrijf is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het complex heeft cultuurhistorische en sociaal-historische waarde als een karakteristieke uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de woningbouw voor de volkshuisvesting in het Interbellum.
Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de samenstellende onderdelen, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een bijzonder werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.
Het complex heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang tussen de samenstellende onderdelen en vanwege de stedenbouwkundige relatie met de door St. Joseph gebouwde woningcomplexen in de 'Energiebuurt'.
Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van de stedenbouwkundige opzet en het exterieur der samenstellende onderdelen.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1355