Villa


LocatieKoninginneweg 6/6a
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1897 - 1897
Opdrachtgever
ArchitectServais, J.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1897, naar een ontwerp van architect J. Servais gebouwde villa. De villa is gebouwd in opdracht van J.C van der Wolk, in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische stijl met Classicistische elementen. De villa staat in het villapark Trompenberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met twee en drie bouwlagen onder een afgeknot, met bitumen schaliën gedekt schilddak en een zadeldak. De gevels hebben een donkere plint en bevatten voornamelijk recht gesloten en licht getoogde gevelopeningen. De gevels worden op de eerste bouwlaag verlevendigd door pseudo-vakwerk en op de verdieping door schijnvoegen.
De oorspronkelijke opzet van de villa laat een symmetrische, door een cordonlijst gelede voorgevel zien met in het midden een hoger opgaande ingangsrisaliet onder zadeldakvormige dwarskap. De entree is een onder een rondboogbovenlicht staande deur met aan weerszijden een kleine gevelopening in de vorm van een gespiegelde schouderboog. De entree wordt geaccentueerd door twee op een rechthoekig basement staande zuilen die een boven een entablement staand balkon met gedraaide balusters dragen. Op het balkon komt een stel openslaande deuren uit. De deuren staan binnen een omlijsting met een samengestelde kroonlijst. Op de tweede verdieping van de risaliet, boven een gepleisterde segmentboog staat een venster met T-raam, met aan weerszijden een decoratief element. De risaliet wordt bekroond door een boven kleine consoles staande fronton met een vlak timpaan. In de beide bouwlagen aan weerszijden van de risaliet staat een venster. Deze zijn recht gesloten op de begane grond en licht getoogd op de verdieping. De zijtraveeën hebben een horizontale gevelbeëindiging met een geprofileerde gootlijst.
De villa is aan de linker zijgevel uitgebreid met een twee bouwlagen hoge aanbouw onder plat dak.
Op de begane grond van de rechter zijgevel staan toegevoegde erkers.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een karakteristiek onderdeel van het villapark Trompenberg en het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0303