Kerk


Locatiekerk op de Tesselschadelaan 15-17
TypeKerk
Onderdeel van
Bouwperiode1927 - 1927
Opdrachtgever
ArchitectBakker, Bunders
Datum aanwijzing

Inleiding
De protestantse kerk met klokkentoren, pastorie, kosterswoning, catechisatielokaal en bestuurskamer van de Nederlandse Protestantenbond is gebouwd in 1927, naar ontwerp van het Hilversumse architectenbureau Bakker en Bunders. Het schip van de kerk is voorzien van zogenaamde nemahospanten, geleverd door de Doetinchemse firma Nemaho. Het kerkgebouw is vormgegeven in een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische bouwstijl. Het kerkgebouw is gesitueerd aan een kruising van straten op een centraal punt in het villapark Ministerpark en vormt een stedenbouwkundig ensemble met de woningen aan de Gerardus Gullaan.

Omschrijving
De in schone baksteen, vanuit een kruisvormige plattegrond opgetrokken kerk staat onder een uit schild- en zadeldaken samengestelde, met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekte kap. De door middel van verspringingen en decoratieve metselverbanden verlevendigde gevels zijn voorzien van een hoog, met rollaag afgedekt trasraam van klinkers en steunberen met natuurstenen kop. De gevelopeningen zijn zowel recht gesloten als gebogen en voorzien van glas-in-loodramen. De aan de westzijde staande, rechthoekige klokkentoren staat onder een aan de onderkant geknikt zadeldak en is aan alle zijden voorzien van uitgemetselde gevelvelden, uurwerken, galmgaten en verticale accenten met halfronde horizontale beƫindigingen. De geveltoppen zijn uitgemetseld. De westzijde van de toren bevat een entree met openslaande rondboogdeuren en een hoekliseen met natuurstenen stichtingssteen.
De westzijde van de kerk bevat in de gevelpartij links van de toren drie rondboogvensters met glas-in-lood. In de puntgevel rechts van de toren, die deel uitmaakt van het dwarsschip bevindt zich een uit 14 delen samengesteld venster met glas-in-loodramen, gemetselde penanten en een tussendorpel van beton en zandsteen. Rechts aan deze gevel (zuidwesthoek) staat een vijfzijdige uitbouw.
Het kerkgebouw heeft een op het noorden gerichte, symmetrische puntgevel met een boven een halfronde, gemetselde trap staande, grote rondboogentree met diep in de gevel staande openslaande deuren. Aan weerszijden van de deur staan drie kleine rondboogvensters. Boven de entree bevindt zich een uit tien glas-in-loodramen, een betonnen lijst en gemetselde penanten samengesteld spitsboogvenster, vergelijkbaar met dat in de westgevel. De zich verjongende gevelhoeken worden bekroond door een natuurstenen hoeksteen. De oostzijde van de kerk is spiegelbeeldig vergelijkbaar met de westzijde en bestaat onder meer uit een puntgevel met samengesteld spitsboogvenster. De aan de zuid- en zuidoostzijde tegen de kerk staande ruimtes zijn georiƫnteerd op de Gerardus Gullaan. De gevelpartijen hebben hier een variabele hoogte en bevatten recht gesloten gevelopeningen. Dominant aanwezig is een vanuit de zuidoosthoek van de gevel opgebouwde schoorsteen.

Waardering
De kerk met bijbehorende annexen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De kerk heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van kerkgebouwen
De kerk is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De kerk heeft ensemblewaarde vanwege de sterke functionele en stedenbouwkundige samenhang met de pastorie en de kosterswoning, en met het complex middenstandswoningen aan de Gerardus Gullaan, alsmede als een bijzonder, beeldbepalend onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De kerk is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.


ID: GMH0579