Villa


LocatieSurinamelaan 30
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1950 - 1950
Opdrachtgever
ArchitectFalkenburg, E.C.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis is gebouwd in 1950, naar een ontwerp van de architect E.C. Falkenburg, die voor het villapark vijf huizen ontwierp. Het landhuis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, zakelijke bouwstijl, waarin de nadruk lag op de functionaliteit. Het huis is gesitueerd in het villapark Heideveldpark (West-Indiëwijk).

Omschrijving
Het uit twee delen samengestelde huis staat met één en twee bouwlagen onder met pannen gedekte zadeldaken. De gevels zijn opgetrokken in wit geschilderde, of gekijmde baksteen boven een met een rollaag afgedekt trasraam van schoon metselwerk. De gevels bevatten voornamelijk recht gesloten gevelopeningen.
Het twee bouwlagen tellende hoofdvolume heeft een op de straat gerichte gevel met op de begane grond onder meer een stel openslaande deuren en op de verdieping boven deze deuren een uit openslaande deuren en een smeedijzeren balustrade samengesteld Frans balkon.
Tegen de rechter zijgevel staat een in zuidelijke richting risalerende en later aangebrachte uitbouw onder lessenaardak. Dwars op het hoofdvolume, tegen het linker deel van de gevel staat een lage dwarsvleugel onder een zadeldak met dakschilden van verschillende lengte. De op de straat gerichte kopgevel is voorzien van een uitgemetselde, vanuit de gevel opgetrokken schoorsteen, die wordt geleed door verspringende baksteenlagen. De rechter zijde van deze vleugel is een veranda met recht gesloten openingen tussen de zich aan één zijde verjongende gemetselde kolommen. De opening aan de straatzijde is getoogd.
Het linker deel van de linker (west) zijde van het huis is de puntgevelvormige kopgevel van het hoofdvolume. Het rechter deel van de westzijde van het huis is de linker zijgevel van de dwarsvleugel.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villalpark Heideveldpark (West-Indiëbuurt) waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1092