Villa


LocatieOude Enghweg 38-40
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1905 - 1905
Opdrachtgever
ArchitectCarnas, J.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1905 voor J. Carnas gebouwd dubbel herenhuis. Carnas was mogelijk tevens de ontwerper. In 1916 is het pand aan beide zijden uitgebreid met een aangebouwde entree. Het pand is gebouwd in een voor de bouwperiode karakteristieke Overgangsstijl, waarmee het in architectuurhistorisch opzicht aansluit op een groot deel van de in de nabije omgeving staande panden. Het dubbele herenhuis is gesitueerd in het villapark Ministerpark, dat deel uitmaakt van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het pand is opgetrokken in gepleisterde baksteen, vanuit een in hoofdzaak rechthoekige plattegrond. De verdieping staat onder een met gesmoorde kruispannen gedekt, afgeknot schilddak voor de hoofdvorm en zadeldaken voor de dwarsvleugels (risalieten). De gevels worden verlevendigd door een grijze plint, vakwerkelementen en accenten van ongepleisterde steen voor de ontlastingsbogen en strekken. De gevelopeningen zijn recht gesloten en voor een deel nog voorzien van de oorspronkelijke roedenverdeling in de bovenramen. De vensters in de voor- en de zijgevel van nr. 40 zijn bovendien nog voorzien van luiken.
De symmetrische voorgevel bestaat uit een brede middenpartij, met een over de gehele breedte staande dubbele serre met plat, en zijrisalieten. De dubbele serre is voorzien van twee stel openslaande deuren, afgesnoten hoeken en uitkragende, op gebogen schoren rustende dakschilden rondom een plat dak met een houten balustrade rondom. Hierop komen openslaande deuren uit. Die van nummer 40 (de linker) zijn nog de oorspronkelijke, en zijn evenals het venster links ervan voorzien van luiken. De uit het voorste dakschild stekende houten dakkapellen staan onder met pannen gedekte zadeldaken. De toppen van de risalieten bevatten een samengesteld venster en worden verlevendigd door vakwerk en een aan houten consoles bevestigd voorschot.
De zijgevels zijn voorzien van diverse vensters, waaronder een uit drie smalle, getoogde vensters samengesteld traplicht met roedenverdeling. Tegen beide zijgevels staat een ingangsportaal met deur met bovenlicht in de op de straat gerichte zijde. Op de portalen ligt een plat dak tussen met pannen gedekte, uitkragende dakschilden en een houten balustrade (alleen bij 38). Een deur komt uit op het plat.

Waardering
Het dubbele herenhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het pand heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een karakteristiek onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een bijzondere historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het pand is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0467