R.K. Zusterhuis


LocatieKoninginneweg 42
TypeR.K. Zusterhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1913 - 1913
Opdrachtgever
ArchitectNieuwenhuijsen, H.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Dit gebouw is gesticht als R.K. zusterhuis met kapel bij de R.K. kerk met pastorie Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen op de hoek van de Naarderstraat en de Koninginneweg. Het zusterhuis is in 1913 gebouwd naar een ontwerp van de Hilversumse architect H. Nieuwenhuijsen (& Co.), in een aan de Neo-Gothiek en de Neo-Hollandse Renaissance verwante, historiserende bouwstijl, die aansluit bij de architectuur van de kerk en de pastorie.

Omschrijving
Het deels onderkelderde gebouw staat met twee bouwlagen onder een met leien gedekt (maasdekking) zadeldak. De gevels zijn boven een gemetselde plint opgetrokken in schone baksteen, ze zijn voorzien van smeedijzeren muurankers, details van natuursteen, decoraties van verblend- en baksteen in de boogtrommels en uitgemetselde gevellijsten.
De voorgevel heeft een asymmetrische indeling met een iets hoger opgaande ingangsrisaliet voor een dwars op het hoofdvolume staand zadeldak. Het linker deel van de gevel is onder het maaiveld voorzien van koekoeken met vensters. De risaliet bevat een getoogde entreepartij met een granieten trap, een diep staande deur met traliewerk voor de deurlichten, drie rondboogvormige bovenlichten met glas-in-loodramen en kwartholle dagkanten, een boog met aanzetstenen en een kruis in de sluitsteen. Links van de entree een venster onder een ontlastingsboog in de vorm van een liggende ellipsboog. Op de verdieping staan twee spitsboogvensters met gemetselde vorktracering en glas-in-lood in de bovenramen. Een gevelsteen vermeld het stichtingsjaar 1913. De top van de gevel is een schouder-/tuitgevel voorzien van vlechtingen, schouders, een venster onder een spitsboogvormige ontlastingsboog met kruis in de boogtrommel, hardstenen deklijsten en een tuit met een overhoekse toptenant, waarop een ijzeren bekroning met een kruis is geplaatst. De travee links van de risaliet heeft een afwijkende indeling met vensters op vier niveaus, waarvan de onderste drie zijn voorzien van onder doorgetrokken lateien en rondbogen staande glas-in-loodramen en de bovenste bestaat uit drie gekoppelde rondboogramen onder een korfboogvormige overspanningsboog. De drie traveeĆ«n brede linker gevelpartij bevat terug staande venstervelden met op de begane grond drie onder rollagen en dubbele rondbogen met baksteenmozaĆÆekjes staande vensters. De verdiepingsvensters staan onder liggende ellipsbogen met vlechtwerk in de boogtrommels. De travee rechts van de risaliet bevat per bouwlaag een venster als die in de risaliet. De uitgemetselde gevellijsten zijn voorzien van blok- en muizentandfriesjes.
Het linker deel van de rechter zijgevel is een schoudergevel, die is te vergelijken met die van de voorgevel. Tussen de spitsbogen van de verdiepingsvensters staat een met een kruis bekroonde, lege beeldnis van hardsteen. De rechter gevelpartij bevat per bouwlaag twee onder liggende ellipsbogen staande vensters. Een houten dakkapel in dakschild hierboven staat onder een zadeldak en is voorzien van driepasvormige windveren en met zink beklede wangen. De linker zijgevel bevat twee terug staande gevelvelden met twee, onder strekken staande vensters op de begane grond en twee onder liggende ellipsbogen staande vensters op de verdieping. In de achtergevel zijn diverse vensters opgenomen. Tegen de gevel staat een aanbouw. Aan de straatzijde is het gebouw voorzien van een erfscheiding in de vorm van gemetselde, met rollagen afgedekte muurtjes met vierkante bakstenen pijlers met granieten koppen, waartussen ijzeren hekken staan, die ook voor de pastorie langs lopen.

Waardering
Het zusterhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het zusterhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van kerkelijke gebouwen, en vanwege de oorspronkelijke functie.
Het zusterhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het zusterhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande kerk O.L.V. Onbevlekt ontvangen, met de bijbehorende pastorie, en als een bijzonder onderdeel van de bebouwing bij de oostelijke begrenzing van het Noordwestelijke villagebied.
Het zusterhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0905