Villa


Locatie's-Gravelandseweg 77 en 77a
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1890 - 1900
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing

Inleiding
Een in omstreeks 1890, waarschijnlijk in opdracht van J. Alberda gebouwde villa. In het streekarchief zijn geen gegevens over de bouw van de villa te vinden. De villa 'HARTENSTEIN' is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische stijl met elementen uit de Chaletstijl. De op een hoek van 's Gravelandseweg met de Costeruslaan staande villa maakt deel uit van een reeks in de jaren rond de eeuwwisseling (1900) gebouwde villa's aan de 's Gravelandseweg, die een belangrijk ensemble vormen op de grens van de villaparken Boomberg en Trompenberg.

Omschrijving
De door de omringende begroeiing slecht zichtbare villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met twee bouwlagen onder een uitkragend, met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekt schild-/zadeldak, waarvan de boeiboorden zijn versierd met afhangend snijwerk en de overstekken rusten op schoren. De gevels bevatten recht gesloten gevelopeningen met glas-in-lood in de bovenlichten.
De op de 's Gravelandseweg gerichte voorgevel (noordzijde) bestaat uit twee delen, met links een onder zadeldak staande risaliet met puntgevel en een over de gehele breedte van de gevel staande serre. De brede serre heeft afgesnoten hoeken, bovenlichten met glas-in-lood en openslaande deuren aan de voorzijde. De risaliet is op de verdieping voorzien van een venster en rechts daarvan een op het serreplat uitkomende deur met zij- en bovenbovenlicht. In de geveltop staat een klein, rond oeil de boeuf met ijzeren kruisraam (andreaskruis). Het overstek is voorzien van een sierspant met fijn snijwerk in het driehoekige voorschot met trekbalk en makelaar. In het terugstaande rechter deel van de gevel staan twee vensters.
Tegen de gevel aan Costeruslaanzijde staan aanbouwen. Een lage aanbouw met plat dak is aan de noordzijde voorzien van een ingangsportaal met deur onder bovenlicht en op klampen rustende luifel. In een oorspronkelijke deel van de gevel staat rechts op de verdieping bevindt zich een blind venster. Links op de verdieping staat een stel openslaande deuren.
De achtergevel telt meerdere vensters per bouwlaag.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de situering en de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de villabebouwing aan de `s Gravelandseweg en als een bijzonder onderdeel van de villaparken in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0214