Villa Dubbel


LocatieLaan van Vogelenzang 11-13
TypeVilla Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1939 - 1939
Opdrachtgever
ArchitectDullaart, J.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1939, naar een ontwerp van de architect Jan Dullaart gebouwd landhuis. Het huis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Interbellumstijl. Het landhuis maakt deel uit van een complex van huizen op een terrein waar zich voorheen het landgoed Lindenheuvel met de villa Vogelensang bevond. Na de verkoop van het landgoed in 1880 werd een deel ervan aangekocht door Chr. Van Lennep, die een deel verkocht aan de bankier B.W. Blijdenstein. Het perceel werd na 1929 door de gemeente voorzien van een stratenpatroon, waaraan door Dullaart, de architect van de Ontwikkelingsmaatschappij Gooisch Grondbezit, een aantal landhuizen werd gebouwd. Deze verrezen onder meer rondom een vijver en aan een beukenlaan, restanten van het landgoed. Dit in het villapark Boomberg gesitueerde landhuis staat bij de kruising Laan van Vogelenzang/Blijdensteinlaan.

Omschrijving
Het huis staat met een en twee bouwlagen onder een samengestelde, met Hollandse (holle) pannen gedekte, uitkragende kap met dakschillende van uiteenlopende lengte. De gevels zijn opgetrokken in wit geschilderde baksteen boven een trasraam van schoon metselwerk en zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen met stalen ramen. De topgevels zijn uitgemetseld bij de dakvoeten.
Het huis heeft een asymetrische voorgevel met rechts een risalerende gevelpartij onder zadeldak met een kort linker en een ver afhangend rechter dakschild. De hoeken van deze asyymterische puntgevel zijn uitgemetseld bij de dakvoeten en vormen daar de aanzetten van de overstekken boven de zijgevels van deze risaliet. De begane grond is geheel links voorzien van een klein getralied venster met rechts ervan een rondboogdeur in een ondiepe rondboogportiek met uitgemetselde omlijsting boven een basis van schoon, bruut metselwerk. Boven de omlijsting staat een klein, overdekt bovenlicht met een aan de tralies hangende lantaarn. Rechts op de begane grond staat een groot venster met driedelig stalen raam. De verdieping bevat drie identieke vensters en de met een kleine tuit bekroonde geveltop is voorzien van een klein venster. De slechts voor een deel zichtbare rechter gevelpartij heeft op de verdieping een reeks van vijf identieke vensters. In het dakschild hierboven staat een rechthoekige dakkapel met plat dak. Een uitbouw op de begane grond bevat twee stel openslaande deuren en een rond venster in de linker kopse zijde van de uitbouw. De linker zijgevel is in de hoog opgaande linker gevelpartij voorzien van diverse, op verschillende hoogtes in de gevel geplaatste vensters van uiteenlopend formaat, waaronder een traplicht met glas-in-lood. Het lage rechter, onder een overstek staande deel van de gevel bevat een breed venster. De vanaf de straat slecht zichtbare rechter gevel heeft een hoge rechter gevelpartij met een onder een overstek staand breed balkon met gemetselde balustrade. Het linker deel van de achtergevel is een puntgevel met uitmetselingen bij de dakvoeten. De uit muurtjes met buizen samengestelde erfscheiding dateert uit de bouwtijd van het huis.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het huis heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de sterke samenhang met de restanten van het landgoed, vanwege de nauwe relatie met de rondom staande onderdelen van het ensemble en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0639