Villa


LocatieLaan van Vogelenzang 16
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1933 - 1933
Opdrachtgever
ArchitectDullaart, J.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1933, naar een ontwerp van de architect Jan Dullaart gebouwd landhuis. Het huis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische bouwstijl, die verwant is aan de architectuur van de Haagse School. Het landhuis maakt deel uit van een complex van huizen, waarvan de meeste zijn ontworpen door Dullaart. Ze zijn gesitueerd op een terrein waar zich voorheen het landgoed Lindenheuvel bevond met de in de jaren '30 van de 20e eeuw gesloopte villa Vogelensang. Na de verkoop van het landgoed in 1880 werd een deel ervan aangekocht door Chr. Van Lennep. Deze verkocht een deel door aan de bankier B.W. Blijdenstein, die onder meer het nabijgelegen pinetum stichtte. Het perceel werd na 1929 door de gemeente voorzien van een stratenpatroon, waaraan door Dullaart, de architect van de Ontwikkelingsmaatschappij N.V. Gooisch Grondbezit, een aantal enkele en dubbele landhuizen werd gebouwd. Deze verrezen onder meer rondom een vijver en aan een beukenlaan, restanten van het landgoed en maken deel uit van het villapark Boomberg.

Omschrijving
Het landhuis is opgetrokken in schone baksteen en staat met twee bouwlagen onder met pannen gedekte, uitkragende en in hoogte variërende schilddaken. De verspringende gevels zijn voorzien van een met een rollaag afgedekt trasraam van klinkers en voornamelijk recht gesloten gevelopeningen.
De op de straat gerichte gevel heeft links een iets minder hoog opgaande, onder steekkap staande risaliet met op de begane grond een halfronder erker met gebogen ruiten en een eveneens halfrond, uitkragend luifeldak van beton. De verdieping is voorzien van en om de hoek gaande vensterpartij. De hier rechts van, onder de hoofdkap staande gevelpartij bevat op de begane grond een kleine erker met schuine zijden, roedenverdeling in de om de hoek gaande raampartij en een plat betonnen dak. Op de verdieping staan drie smalle venster met decoratieve uitmetselingen in de penanten. De terugstaande rechter travee is op de begane grond voorzien van een rond venster met decoratief traliewerk.
De noordgevel bestaat uit een smalle linker travee met een onder rollaag staand recht gesloten venster op de begane grond en een iets minder hoog opgaande, symmetrische middenrisaliet onder steekkap. Centraal hierin staat een iets terugstaande rondboogdeur binnen, zo te zien, gepleisterde archivolten. Op de verdieping en boven een doorgetrokken onderdorpel staat een reeks van vijf smalle vensters met decoratieve uitmetselingen in de penanten. Uit het dakschild hierboven steekt een kleine dakkapel met plat dak. De terugstaande rechter travee bevat één recht gesloten gevelopening per bouwlaag.
Tegen de achtergevel staat een platte uitbouw met ijzeren balustrade op het platte dak.
De begane grond van de zuidgevel is slecht zichtbaar vanaf de openbare weg, maar bevat twee vensters en een erker met plat dak. De verdieping is voorzien van een reeks van vijf vensters met uitgemetselde velden in de penanten. Uit het dakschild hierboven steekt een rechthoekige dakkapel.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke samenhang met de restanten van het landgoed, vanwege de zeer nauwe relatie met de rondom staande onderdelen van het complex en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0640