Villa


LocatieKoninginneweg 34
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1901 - 1901
Opdrachtgever
ArchitectSlot, J.H.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1901, naar een ontwerp van architect J.H. Slot gebouwde villa. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. Het huis staat in het villapark Ministerpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa telt twee en een halve bouwlaag onder een samengestelde, met geglazuurde tuiles du nord gedekte, uitkragende kap, die is samengesteld uit dakdelen met zeer uiteenlopende vorm. Het pand is opgetrokken in gepleisterde baksteen met accenten van schone baksteen boven de gevelopeningen. De boven een plint van schone baksteen staande gevels bevatten voornamelijk recht gesloten vensters, die voor een deel nog zijn voorzien van de oorspronkelijke roedenverdeling in de bovenramen.
Het pand heeft een asymmetrisch, op de straat georiënteerd vooraanzicht. De risalerende linker partij is voorzien van afgesnoten hoeken, waarvan de linker op de begane grond onder een tromp staat en een smal venster bevat. Het driedelige middenvenster heeft een hoger opgaand middenraam onder een segmentboogvormige ontlastingsboog. De lagere vensterdelen en de vensters aan weerszijden staan onder rollagen. Op de verdieping bevindt zich een inpandig balkon (loggia) met houten balustrades voor de openingen. De loggia heeft een rondboogvormige opening in het midden en een smalle spitsboogvormige opening in de afgesnoten hoeken aan weerszijden. Twee stel openslaande deuren geven toegang tot de loggia. Onder de dakrand staan vier vensters in een lage derde bouwlaag (mezzanino).
Het terugstaande rechter geveldeel is samengesteld uit een lager linker deel en een licht risalerende, onder een kap met wolfsend staande rechter travee. Deze heeft een stel openslaande deuren onder segmentboog op de begaande grond, een eveneens onder segmentboog staand verdiepingsvenster en een in de geveltop staand tweedelig zolderlicht onder rollaag.
De rondboogvormige entree bevindt zich in de linker zijgevel, waarin ook een vijftal vensters zijn geplaatst
De rechter zijde van de villa is samengesteld uit een linker travee met twee boven elkaar staande vensters, een hoog opgaande middenpartij onder tentdak en een risalerend rechter deel met wolfsdak.
Tegen de rechter zijde van de villa staat een één bouwlaag tellende aanbouw onder schilddak, die voor de bescherming van ondergeschikt belang is.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabijstaande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Ministerpark en het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0317