Villa Dubbel


LocatieLaan van Vogelenzang 12-14
TypeVilla Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1934 - 1934
Opdrachtgever
ArchitectDullaart, J.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1934, naar een ontwerp van de architect Jan Dullaart gebouwd dubbel landhuis. Het huis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische bouwstijl, die verwant is aan de architectuur van de Haagse School. Het landhuis maakt deel uit van een complex van huizen, waarvan de meeste zijn ontworpen door Dullaart. Ze zijn gesitueerd op een terrein waar zich voorheen het landgoed Lindenheuvel bevond met de in de jaren '30 van de 20e eeuw gesloopte villa Vogelensang. Na de verkoop van het landgoed in 1880 werd een deel ervan aangekocht door Chr. Van Lennep. Deze verkocht een deel door aan de bankier B.W. Blijdenstein, die onder meer het nabijgelegen pinetum stichtte. Het perceel werd na 1929 door de gemeente voorzien van een stratenpatroon, waaraan door Dullaart, de architect van de Ontwikkelingsmaatschappij Gooisch Grondbezit, een aantal enkele en dubbele landhuizen werd gebouwd. Deze verrezen onder meer rondom een vijver en aan een beukenlaan, restanten van het landgoed, en maken deel uit van het villapark Boomberg.

Omschrijving
Het dubbele landhuis is opgetrokken in schone baksteen boven een trasraam van klinkers. Het pand staat met twee bouwlagen onder een samengesteld, met pannen gedekt schilddak met deels ver afhangende dakschilden. De gevels zijn voornamelijk voorzien van recht gesloten gevelopeningen, uitgemetselde accenten en decoratieve metselverbanden.
Het pand heeft een op de straat en de vijver georiƫnteerde, symmetrische voorgevel met links en rechts uitgemetselde gevelaccenten in decoratieve metselverbanden, een smal venster met glas-in-lood en een om de hoek gaande vensterpartij. De middenpartij van de gevel bevat twee serres met schuine zijden, gemetselde bloembakken aan de voorzijde, een uitkragend plat dak en een in de gevel opgenomen bovenlicht. Op de verdieping staan twee keer drie vensters. In het dakschild hierboven staan brede dakkapellen met plat dak.
Het lage rechter deel van de verspringende linker (zuidelijke) zijgevel staat onder een overstek, met links ervan een rondboogdeur. Links van de deur is een gebeeldhouwd reliƫf van natuursteen aangebracht. De terugstaande linker gevelpartij heeft een variabele hoogte met een vijftal vensters op de verdieping, waarvan een reeks van drie onder de dakrand van een schilddakvormige steekkap staan.
De rechter zijgevel was oorspronkelijk spiegelbeeldig identiek. De gevel heeft een wijziging ondergaan met de toevoeging van een aanbouw aan het rechter deel van de gevel.

Waardering
Het dubbele landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke samenhang met de restanten van het landgoed, vanwege de zeer nauwe relatie met de rondom staande onderdelen van het complex en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0638