Villa


LocatieDalweg 6
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1895 - 1895
Opdrachtgever
ArchitectGroot, C. de, Heemskerk, W.
Datum aanwijzing

Inleiding
Een in 1895, in opdracht van mej. Ingerman gebouwde villa. De villa is gebouwd naar een ontwerp van de architecten De Groot en Heemskerk, in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische bouwstijl. De villa staat op de grens van de villaparken Ministerpark en Indische Buurt, die deel uitmaken van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen met accenten van schone, rood geverfde baksteen in de vorm van speklagen, segmentboogvormige ontlastingsbogen boven de gevelopeningen en kleine decoratieve motieven boven de plint en in de gevelbeëindigingen. De villa staat met één en twee bouwlagen onder een afgeknot zadeldak en een zeszijdig afgeknot tentdak met geprofileerde goot- en kroonlijsten.
De asymmetrische, op de straat gerichte voorzijde (noordzijde) van het pand bestaat uit twee delen. Het slechts één bouwlaag tellende linker gedeelte bevat een venster (links) en een in een licht risalerende ingangstravee, boven een hardstenen stoepje staande originele deur met bovenlicht. De gevel wordt beëindigd door een uit een geprofileerd cordonlijstje, gesneden klampen en een eveneens geprofileerde gootlijst samengestelde kroonlijst. Boven de deur steekt uit het dakschild een grote, onder zadeldak staande, houten dakkapel met T-raam tussen pilasters en een fronton. Een kleinere dakkapel boven het venster is eveneens voorzien van een zadeldak en een fronton. Het twee bouwlagen hoge rechter volume bevat vensters in beide bouwlagen en in alle drie op de straat georiënteerde gevelvlakken, die door middel van hoeklisenen van elkaar worden gescheiden. De kap is voorzien van twee kleine en een grote dakkapel en wordt beëindigd door een zware, geprofileerde kroonlijst.
Het hoger opgaande deel van de rechter zijgevel is blind. Het lagere deel er rechts van staat onder een plat dak en bevat twee kleine vensters.
In de moeilijk zichtbare linker zijgevel staan twee vensters op de begane grond en één op de verdieping. De dakaanzet en dakrand worden aan straatzijde geaccentueerd door uitgemetselde kraagstukken. De horizontale bovenrand van deze kopgevel wordt bekroond door drie vanuit de deklijst opgemetselde verhogingen.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0172