Villa


LocatieSteijnlaan 10
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1902 - 1903
Opdrachtgever
Architectonbekend
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1902-`03 gebouwde villa. De naam van de architect is op de bouwtekeningen niet te vinden. De villa `STEYNWAY' is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Cottagestijl verwante Overgangsstijl met vakwerkelementen. De villa is gesitueerd in het villapark Trompenberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa staat met twee bouwlagen onder een samengestelde, met geglazuurde kruispannen gedekte, uitkragende en afgeknotte kap met pironnen op de nokhoeken. De gevels zijn boven een grijs geschilderde bakstenen plint opgetrokken in gepleisterde baksteen. De gevelopeningen zijn recht gesloten en getoogd. De wit geschilderde ontlastingsbogen boven de vensters waren oorspronkelijk van schone baksteen en contrasteerden met de gepleisterde geveldelen. De balkondeuren, de tuindeuren en de meeste vensters waren oorspronkelijk met persiennens of luiken behangen.
De op de straat gerichte asymmetrische voorgevel bevat links op de begane grond een stel openslaande deuren met boven- en zijlichten en daarboven een breed venster met samengesteld raam. In het dakschild hierboven staat een driehoekige dakkapel met zadeldak en een kruisraam binnen vakwerk. Het rechter geveldeel is een risaliet onder een dwarskap (zadeldak met wolfsend). Tegen de risaliet staat een rechthoekige serre met bewerkte stijlen, openslaande deuren,bovenlichten met roedenverdeling en een uitkragende, met leien gedekte kap met plat. Het plat is voorzien van een geprofileerde lijst, Het draagt een houten balustrade en er komt een stel openslaande deuren met bovenlicht met roedenverdeling op uit. In de beschoten geveltop is een venster met roedenverdeling in het bovenraam opgenomen. Het wolfdak is voorzien van geprofileerde windveren.
De zeer beperkt zichtbare linker zijgevel is onder meer voorzien van een dwarskap in de vorm van een zadeldak met wolfsend. Hieronder bevindt zich een op gesneden korbelen rustend houten balkon.
De linker gevelpartij van de beperkt zichtbare rechter zijgevel bevat één venster per bouwlaag. Het dakoverstek hierboven rust op gesneden klampen. De dakkapel in het betreffende dakschild heeft een uitkragend lessenaardak met windveren en roedenverdeling in de ramen. Het rechter deel van de gevel is een risaliet onder een dwarskap met wolfsend en 'uilebord'. De risaliet is links op de begane grond voorzien van een rondboogdeur of 'venster met roedenverdeling in het bovenlicht. Daarboven bevinden zich decoratieve uitmetselingen met afzaat. De twee verdiepingsvensters zijn voorzien van openslaande ramen. De geveltop is ingevuld met vakwerk, waarin een uit een reeks van vier ramen samengestelde, liggende vensterpartij is opgenomen. Het 'uilebord' is eveneens voorzien van vakwerk en bevat een venster met twee kleine lichten.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0545