Villa


LocatieDalweg 14
TypeVilla
Onderdeel vanEnsemble met 16 en 18
Bouwperiode1895 - 1896
Opdrachtgever
ArchitectKloppers, G.
Datum aanwijzing

Inleiding
De villa is gebouwd in 1895-'96, naar een ontwerp van de architect G. Kloppers. De villa wordt gekenmerkt door een voor het oeuvre van Kloppers en de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. Het pand heeft in 1920 en in 1926 een verbouwing ondergaan. De villa vormt een ensemble met de tegelijkertijd gebouwde villa's met de huisnummers 16 en 18 en staat op de grens van de villaparken Ministerpark en Indische Buurt, die beide deel uitmaken van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is boven een trasraam van schoon metselwerk opgetrokken in glad en ruw gepleisterde baksteen en staat met twee bouwlagen onder een met een bitumineuze dakbedekking gedekt zadeldak en een lessenaardak. De gevels zijn voorzien van recht gesloten en getoogde gevelopeningen met roedenverdeling in de bovenramen.
De op de straat en het noorden gerichte voorgevel is voor een groot deel bekleed met ruw pleisterwerk binnen een omlijsting en een geveltop van glad pleisterwerk. De voorzijde van de villa wordt gedomineerd door een symmetrisch ingedeelde puntgevel met op de begane grond twee vensters onder een segmentboogvormige boogtrommel, op de verdieping een driehoekig balkon met smeedijzeren balustrade, dat rust op een enkele schoor en waarop een onder een segmentboogvormige boogtrommel staande dubbele deur met boven- en zijlichten uitkomen. In de geveltop, onder een met vakwerk ingevulde punt, staat een zoldervenster.
De lagere rechter gevelpartij bevindt zich voor een onder een lessenaardak staande uitbouw aan de rechter zijde van het pand. De gevel bevat een deur met deurlichten achter smeedijzeren raamroosters en staat onder een op vier schoren rustende, lessenaardakvormige overstek, die ook een blinde gevelpartij met bruut en glad pleisterwerk overdekt. De gevelpartij boven het overstek is eveneens blind. De vanaf de straat zeer beperk zichtbare rechter zijde van de villa heeft een risalerend rechter gedeelte.
In het rechter deel van de linker gevel staat één, onder een getoogde boogtrommel staand venster. Tegen deze gevel staat een dwars op het hoofdvolume geplaatste, onder zadeldak staande, en één bouwlaag hoge uitbouw met in de straatzijde links een stel openslaande deuren en rechts een venster. De uitkragende dakrand rust op vier gesneden schoren. Tussen de middelste schoren bevindt zich een gietijzeren ventilatierooster.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een karakteristiek onderdeel van het villapark Ministerpark en het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0175