Villa


LocatieHeuvellaan 18
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1903 - 1903
Opdrachtgever
ArchitectKloppers, G.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1903, naar een ontwerp van waarschijnlijk architect G. Kloppers gebouwde villa. De 'Villa Drakenburg' is in 1907 uitgebreid met twee serres en in 1917 verbouwd door architect B.H. Bakker. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, laat 19e-eeuwse Overgangsstijl met elementen van de Chaletstijl en de Cottagestijl in het vakwerk. Het huis staat in het villapark Trompenberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa staat met twee bouwlagen onder een uitkragend, Met Hollandse (holle) pannen gedekt schilddak. De gevels zijn boven een grijs geschilderde, met rollaag afgedekte plint opgetrokken in gepleisterde baksteen, verlevendigd met ontlastingsbogen van schone baksteen, die eveneens zijn overschilderd. De gevels zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen met roedenverdeling in de bovenramen, die onder strekken of segmentboogvormige ontlastingsbogen staan. De onderramen van de vensters op de begane grond waren oorspronkelijk met luiken of persiennes behangen.
De asymmetrische, op de straat gerichte voorgevel heeft een licht risalerende, onder zadeldakvormige dwarskap staande rechter gevelpartij met op de begane grond een houten serre met een half schilddak, dat met pannen is gedekt. Het platte dakdeel draagt een houten balustrade. Op dit plat komt een deur met zijlichten en bovenlichten met roedenverdeling uit. De geveltop is voorzien van vakwerk, waarin een venster met roedenverdeling in het tweedelige raam is opgenomen. De linker gevelpartij bevat een venster in beide bouwlagen. In het dakschild hierboven staat een houten dakkapel met lessenaardak. De linker zijgevel is voorzien van een laag ingangsportaal in de binnenhoek van de twee ten opzichte van elkaar verspringende bouwdelen. In het portaal staat de oorspronkelijke deur met getoogd deurlicht. Het portaal heeft een geprofileerde kroonlijst en een plat dak, waarop een houten balustrade staat. Op het plat komen een stel openslaande deuren en een klein venster uit. In de rechter travee van de linker gevel staat per bouwlaag een venster. He linker deel van de gevel is een onder lessenaardak staande uitbouw met een deur met zijlicht.
De op het zuiden gerichte rechter zijgevel is zeer beperkt zichtbaar vanaf de straat. De gevel bevat twee gevelopeningen per bouwlaag, waaronder een stel openslaande deuren met zijlichten links op de begane grond.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Trompenberg in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0265