Villa


LocatieLaan van Vogelenzang 1A
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1929 - 1929
Opdrachtgever
ArchitectDullaart, J.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1929 door de architect Jan Dullaart ontworpen landhuis met de naam ´ROSERANK´. Het huis is gebouwd in een expressionistische, aan de Haagse School verwante interbellumstijl en maakt deel uit van een complex van landhuizen, waarvan de meeste zijn ontworpen door Dullaart. Ze zijn gesitueerd op een terrein waar zich voorheen het landgoed Lindenheuvel bevond met de in de jaren '30 van de 20e eeuw gesloopte villa Vogelensang. Na verkoop van het landgoed in 1880 werd een deel ervan aangekocht door Chr. van Lennep. Deze verkocht een deel door aan bankier B.W. Blijdenstein, die onder meer het nabijgelegen pinetum stichtte. Het perceel werd na 1929 door de gemeente voorzien van straten, waaraan door Dullaart, de architect van de Ontwikkelingsmaatschappij Gooisch Grond- bezit, een aantal enkele en dubbele landhuizen werd gebouwd. Deze verrezen onder meer rondom een vijver en aan een laan met monumentale beuken en maken deel uit van het villapark Boomberg.

Omschrijving
Het landhuis is opgetrokken in schone baksteen en staat met voornamelijk twee bouwlagen onder een uitkragend, met gesmoorde Hollandse pannen gedekt schilddak en zadeldak. De gevels zijn voorzien van een trasraam van klinkers en rechthoekige gevelopeningen.
De op de straat gerichte gevel is rechts voorzien van een hoekerker met een doorgetrokken, om de hoek gaande raampartij onder terugstaande, met glas-in-lood ingevulde bovenlichten onder overstek en afhangend deel van het dakschild. De twee vensters op de begane grond links van de erker staat tussen rollagen. Op de verdieping bevindt zich een reeks van zeven identieke, eveneens tussen rollagen geplaatste vensters met zesruits ramen. Uit het dakschild hierboven steekt een rechthoekige dakkapel met uitkragend plat dak en een brede, uit vier zesruits ramen samengestelde vensterpartij.
De onder een zadeldak staande linker gevel heeft rechts een overstek met gemetselde hoekkolom en muurtjes rondom een entreepartij met deur onder decoratief vormgegeven bovenlicht. De gevel bevat een achttal op verschillende hoogtes staande vensters van uiteenlopend formaat en voorzien van een roedenverdeling en glas-in-loodramen (traplicht). De gevel wordt aan de linker kant beëindigd door een hoog opgaande, uitgemetselde schoorsteen met decoratieve metselverbanden in de kop en een platte dekplaat. De lage, risalerende linker gevelpartij met deur en venster staat onder een overstek. Het risalerende linker deel van de rechter zijde van de villa is de reeds genoemde erker. De brede gevelpartij rechts hiervan bevat op de begane grond een tussen rollagen staand venster en op de verdieping een reeks van zes, eveneens tussen rollagen staande vensters, als die in de voorgevel. In het hierboven liggende dakschild staat een hoge, door middel van een dekplaat beëindigde schoorsteen, die een rechthoekige dakkapel in tweeën lijkt te delen. Het rechter deel van de gevel maakt deel uit van de aan achterzijde van het pand gesitueerde veranda met een decoratief opengewerkte zijmuur en een hoekkolom, die een balkon draagt.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0631