Atelier


LocatieJavalaan 44
TypeAtelier
Onderdeel van
Bouwperiode1918 - 1923
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1918 voor mej. A.C.A. v.d. Linden gebouwd schildersatelier. In 1923 werd het atelier ingrijpend verbouwd en vergroot tot een schilder- en beeldhouwatelier met woning voor de tekenleraar K. Koster. In 1926 volgde een tweede verbouwing, waarbij het atelier het huidige aanzien kreeg. Het pand is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke functionalistische stijl. Het ten opzichte van de overige bebouwing aan de Javalaan teugstaande pand bevindt zich in het villapark Indische Buurt, een onderdeel van het Noordwestelijke villagebied.

Omschrijving
Het zicht op de gevels van het pand is beperkt vanaf de openbare weg. De beschrijving van enkele gevels of geveldelen is derhalve niet mogelijk of onvolledig.
Het pand is vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken in schone baksteen en staat met twee bouwlagen onder een plat dak. De gevels van de atelierwoning zijn voorzien van hoge, met rollagen afgedekte trasramen en voornamelijk recht gesloten gevelopeningen. De gevels worden beƫindigd door een licht uitgemetselde lijst.
De symmetrisch ingedeelde, op de straat gerichte noordgevel bevat per bouwlaag een groot, voor een optimale toetreding van daglicht geschikt venster met een zestiendelig raam op de begane grond en een twaalfdelig raam op de verdieping. De gevel wordt verlevendigd door decoratieve steensverbanden en accenten van donkere steen.
De rechter zijgevel (westzijde) is onder meer voor zien van een op gemetselde consoles rustende erker met schuine zijden, een rondboogvenster in het midden en een smal recht gesloten venster in beide zijden. In de rechter gevelhoek is een venster geplaatst. Het minder hoog opgaande rechter deel van de gevel maakt waarschijnlijk deel uit van een uit platte uitbouw aan de achterzijde van het pand. De uitbouw is voorzien van een venster met roedenverdeling en is deels bekleed met zinken (pseudo-) schubben.

Waardering
Het atelier is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het atelier heeft cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere functie als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van atelierwoningen.
Het atelier is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd en de functie kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het atelier heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de omringende bebouwing en als een bijzonder onderdeel van de Indische Buurt en het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het atelier is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0293