Villa


LocatieTrompenbergerweg 1 en 's-Gravelandseweg 82a
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1928 - 1928
Opdrachtgever
ArchitectNegrijn, Joh.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1928, naar een ontwerp van Bussumse architect Joh. Negrijn als dubbel handhuis gebouwde dubbele villa. De bouw van de villa is uitgevoerd door de bouwkundige/aannemer T.H. Bikker. De villa wordt gekenmerkt door een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Haagse School verwante Interbellumstijl. De villa is gesitueerd op de hoek van de ´s Gravelandseweg met de Trompenbergerweg, op de grens van de villaparken Boomberg en Trompenberg.

Omschrijving
De door begroeiing voor een deel aan het oog onttrokken dubbele villa is vanuit een wigvormige plattegrond opgetrokken in schone baksteen en staat met één en grotendeels twee bouwlagen onder een samengesteld, uitkragend en met pannen gedekte schilddak met steekkapen in de vorm van een zadeldak. De gevels worden verlevendigd door decoratieve metselverbanden en uitgemetselde lijsten.
De naar de 's Gravelandseweg gerichte gevel (zuidzijde) is voorzien van een puntgevelvormige risaliet met steekkap. Een tegen de risaliet aanstaande erker heeft schuine zijden en een plat dak met opgemetselde borstwering, waarachter een brede gevelopening staat. In de door decoratieve steensverbanden verlevendigde geveltop staat een octogonaal oeil de boeuf met een invulling van glas-in-lood. De gevelpartij rechts van de risaliet is in feite een brede, gebogen hoekpartij met een doorgetrokken loggia op de verdieping. Op de gesloten borstwering van de loggia staan houten kolommen, waarop het dakoverstek rust.
Aan Tomperbergerwegzijde staat een risaliet die vergelijkbaar is met die aan zuidzijde. Aan weerszijden van de erker bevindt zich een klein octogonaal licht. Aan loggiazijde zijn de toppen van beide risalieten door middel van een gewelfd verbindingsstuk verbonden met een hoge, slanke schoorsteen, die versierd zijn met uitgemetselde baksteendecoraties. De gevelpartij rechts van de risaliet is op de begane grond voorzien van een vensterpartij en een inpandige veranda met decoratief snijwerk aan de op gemetselde muurtjes staande houten kolommen, die het hoekoverstek dragen. Op de verdieping ligt een brede, driedelige vensterpartij
De situatie aan de linker gevel aan 's Gravelandsewegzijde en de rechter zijde aan Trompenbergerwegzijde is door de aanwezige begroeiing moeilijk te beoordelen. Ook is moeilijk te zien welke bij de oorspronkelijke bouw horen onderdelen er achter het pand staan.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de situering, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de villabebouwing aan de `s Gravelandseweg en als een bijzonder onderdeel van de villaperken in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0215