Villa


LocatieDalweg 23
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1895 - 1905
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing

Inleiding
In het streekarchief zijn geen gegevens over de bouw van de villa te vinden. De vroegste vermelding geeft het jaartal 1902 voor werkzaamheden bij het pand. Het huis is derhalve van vroegere datum.
Het betreft een aan het eind van de 19e eeuw gebouwde villa. Het achteraf staande pand is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. De tegen de westgevel staande serre is een toevoeging. De villa staat op de grens van de villaparken Ministerpark en Indische Buurt, die deel uitmaken van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is vanuit een L-vormige plattegrond opgetrokken in gepleisterde baksteen en heeft twee en twee en een halve bouwlaag onder uitkragende, met tuiles du nord gedekte zadeldaken met flauw hellende dakschilden, waarvan de overstekken rusten op schoren. De gevels bevatten recht gesloten gevelopeningen.
De westzijde van de villa heeft aan het hoger opgaande linker volume een later aangebouwde serre met bakstenen onderbouw en een plat dak, waaromheen een gesloten houten balustrade. Op het plat van de serre komen openslaande deuren met vijfdelig bovenlicht uit. De lage tweede verdieping onder de kap is voorzien van een fenêtre a terre met Frans balkon in de vorm van een houten borstwering.
Het lagere, terugstaande rechter bouwdeel bevat op de begane grond de originele deur met zij- en bovenlicht onder een luifel in de vorm van een lessenaarsdak, gedekt met tuiles du nord en rustend op houten hoekkolommen. Op de verdieping een venster met vierdelig bovenlicht.
De villa heeft een symmetrische noordzijde met een minder hoog opgaand middenrisaliet onder dwarskap. In de voorzijde van de risaliet staan openslaande deuren, op de verdieping een samengesteld venster. In de zijkanten van beide bouwlagen zijn smalle vensters geplaatst. Aan weerszijden van de risaliet één travee met op de begane grond een venster met vierdelig bovenlicht en op de verdieping een iets kleiner, maar verder vergelijkbaar venster onder een korfboog (ellipsboog).

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Ministerpark en het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0178