Villa


Locatie's-Gravelandseweg 99
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1920 - 1920
Opdrachtgever
ArchitectHanrath, J.W.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1920, naar een ontwerp van de architect J..W. Hanrath gebouwd landhuis. Het landhuis draagt de naam 'OERSBERG' en is gebouwd in opdracht van de heer G. van Mesdag. Het huis wordt gekenmerkt door een voor de bouwtijd en het oeuvre van Hanrath karakteristieke, zakelijk bouwstijl. De enigszins van de weg afstaande villa is gesitueerd in de oostelijke hoek van het villapark Diergaardepark.

Omschrijving
De villa is vanwege de begroeiing rondom beperkt zichtbaar vanaf de openbare weg. De beschrijving is daardoor beperkt tot de deels zichtbare noordzijde van het pand. De waardering is derhalve voor een belangrijk deel gebaseerd op het voorhanden zijnde archiefmateriaal.

Het met de voorgevel (noordzijde) op de ´s Gravelandseweg gerichte landhuis is opgetrokken in schone baksteen en staat met twee bouwlagen onder een uitkragend, met pannen gedekt schilddak met zeeg en rechthoekige, gemetselde dakkapellen. De gevels zijn voornamelijk voorzien van recht gesloten gevelopeningen, die voor een belangrijk deel zijn ingevuld met glas-in-loodramen en voor een deel zijn behangen met luiken.
De voorgevel (noordoost zijde) bevat een rechts van het midden staande entreepartij, die bestaat uit een deur met zijlichten, die staan onder een op houten consoles rustende houten luifel. Het boven de luifel geplaatste bovenlicht heeft de vorm van een liggende ellipsboog en is voorzien van een radiale roedenverdeling. Links tegen de voorzijde staat een lage uitbouw onder tentdak. Dit volume heeft een zich verjongende, naar de weg gekeerde gevel.
Het huis heeft een symmetrisch ingedeelde achtergevel (zuidwest zijde).

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een bijzonder ontwerp uit oeuvre van een vooraanstaand architect.
Het landhuis heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de situering, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de villabebouwing aan de `s Gravelandseweg en als een bijzonder onderdeel van de villaparken in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0218