Pakhuis


LocatieVan Leeuwenhoekstraat 55-57
TypePakhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1906 - 1906
Opdrachtgever
ArchitectVorkink, Wormser
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Deze door hun afwijkende vorm en functie bijzondere bouwdelen zijn een voorbouw met kantoorruimtes voor patroon en bedienden (links) en een pakkamer (rechts), en het ermee verbonden pakhuis van de boekhandel Hoveker en Wormser. Het pakhuis met voorbouw is gebouwd in 1906, naar ontwerp van de architecten P. Vorkink en J.P. Wormser, in een niet nader te definiëren bouwstijl. In 1908 vond een inwendige verbouwing plaats, waarbij een keuken, een bergplaats, een gang en een slaapkamer werden ingebouwd in de voorbouw. In 1933 is het pakhuis verbouwd tot een garage met werkplaats. Het aan de voormalige Huygensdwarsstrraat gesitueerde pakhuis stond bij de bouw aan de noordrand van Hilversum.

Omschrijving
Het bedrijfspand is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond een staat met één bouwlaag onder een dubbel, met gesmoorde Hollandse pannen gedekt schild-/wolfdak. De gevels zijn boven een met een rollaag afgedekt trasraam opgetrokken in schone baksteen met een houten beëindiging en bevatten gevelopeningen van diverse vormen, afmetingen en materialen.
Het pand heeft een voorbouw met de gewijzigde entree in de terug staande middenpartij van de op het zuiden gerichte, tweedelige, vrijwel symmetrische voorgevel. Aan weerszijden van de entree bevindt zich een gevel met afgesnoten hoeken. Het linker deel van de gevel bevat twee vensters en twee gevelopeningen, waarin oorspronkelijk deuren onder bovenlicht stonden, maar waarvan de invulling gewijzigd is. In de rechter gevelpartij staan vijf vensters en in de afgesnoten hoeken van de gevelpartijen is één venster opgenomen. De kozijnen van de vensters in de voorbouw hebben een geprofileerde onderdorpel boven een uitgemetselde rollaag en kroonlijsten met tandlijstjes. Tussen de kroonlijsten en de rollagen onder de onderdorpels, aan de hoeken van de overhoekse vensters bevinden zich decoraties van rode zandsteen. De rechter zijde van de voorbouw is voorzien van drie vensters als die in de voorgevel. De nokhoeken van de dakschilden hierboven zijn voorzien van hoekaccenten, die oorspronkelijk waren voorzien van een bekroning in de vorm van een koepeldakje.
De zijgevel van de voorbouw gaat met een krimp over in de oostelijke langsgevel het voormalige pakhuisgedeelte. In deze gevel staan openslaande deuren, die waarschijnlijk zijn geplaatst bij de verbouwing in 1933.In de gevel staan verder nog een viertal oorspronkelijke rondboogvensters met roedenverdeling in de ijzeren ramen.
De beide gevelpartijen van de achterzijde van het gebouw bevatten hoog in de gevel, onder wolfseinden staande rondboogvensters met roedenverdeling in de ijzeren ramen. Het onder een dubbele kap staande pakhuisgedeelte bevatte oorspronkelijk een grote, ongedeelde ruimte met zeven kolommen in het midden.

Waardering
Het als voorbouw met kantoorruimtes en een pakhuis gebouwde pand is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere oorspronkelijke functie en als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van bedrijfsgebouwen.
Het gebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, als een bijzonder werk uit het oeuvre van vooraanstaande architecten, vanwege de voor de functie bijzondere hoofdvorm, en vanwege het voor de bouwtijd karakteristieke materiaalgebruik en detaillering.
Het gebouw heeft ensemblewaarde als een bijzonder onderdeel van de vroeg 20e-eeuwse bebouwing in de betreffende buurt.
Het pand is ook van belang vanwege de herkenbaarheid en ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0947