Villa


LocatieBorneolaan 18
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1925 - 1926
Opdrachtgever
ArchitectClerq, S. de
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1925-1926, naar een ontwerp van de Haagse architect S. de Clerq gebouwde villa met de naam 'VILLA BOERS'. De villa is gebouwd in opdracht van W.A. Boers, in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Haagse school verwante, expressionistische Interbellumstijl. Het op een hoek van de Borneolaan en de Delilaan gesitueerde huis staat in het villapark Indische Buurt, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in hout en schone baksteen en staat met twee bouwlagen onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met uitkragende dakranden, dakkapellen met plat dak en twee schoorstenen op de nok. Het hoofdvolume heeft een rechthoekige plattegrond, de gevels zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen met hardstenen lekdorpels en staan onder strek of rollaag. De gevels worden aan de bovenzijde verlevendigd door een fries van in donkere steen uitgevoerde meanders.
De gevel aan Borneolaanzijde (noordzijde) heeft een linker gevelpartij, waarvan het linker deel blind is. Het rechter deel bevat de entree met een onder luifel staande deur met ruitvormig deurlicht. De houten luifel rust op houten consoles en hangt aan stangen, die door middel van natuurstenen blokken met de gevel zijn verbonden. Tussen deze blokken bevind zich een veld met uitgemetselde bakstenen, die het jaartal 1926 vormen. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een venster met decoratief traliewerk van smeedijzer. Daarboven staat een traplicht met roedenverdeling tussen twee liggende venstertjes. Tegen het risalerend rechter deel staat een lage aan bouw. Tegen de rechter hoek en aan de achterzijde van het een brede linker gevelpartij staat een uitbouw met platte daken, die deels één en deels twee bouwlagen hoog is en ter hoogte van de basis van de tweede bouwlaag is voorzien van een uitgemetselde lijst. De uitbouw bevat op de begane grond van de noordzijde een deur en twee vensters, waarvan één met decoratief traliewerk. De verdieping is blind aan de noordzijde en is voorzien van een breed venster in de kopse zijden. In de begane grond van de uitbouw aan de westzijde staan een stel openslaande deuren (links) en een tweetal vensters. De geveltop van het hoofdvolume is samengesteld uit gepotdekselde en staande planken of ermee beschoten.
De gevel aan Delilaanzijde (oostzijde) is een symmetrische puntgevel, die slechts gedeeltelijk zichtbaar is vanaf de openbare weg. De gevel heeft over de beide bouwlagen doorgetrokken, Deels uit gepotdekselde planken en deels uit baksteen samengestelde, rechthoekige erkers met een platte afdekking. De geveltop is ook hier samengesteld uit gepotdekselde (onderste deel) en staande planken of is ermee beschoten.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0137