Villa


LocatieBorneolaan 21
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1910 - 1910
Opdrachtgever
ArchitectBakker, B.H.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1910, naar een ontwerp van architect B.H. Bakker gebouwde villa. Het voor S. Minkenhof gebouwde huis is tegelijkertijd gebouwd met het pand Borneolaan 19 en vormt een ensemble met de overige door Bakker ontworpen villa's aan de Borneolaan. De twee oorspronkelijk identieke villa's zijn gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan het Neo-Classicisme verwante Overgangsstijl. In de royale achtertuin zijn in 1920 gemetselde follies gebouwd, die eveneens onder de bescherming vallen. De villa staat in het villapark Indische Buurt, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in schone baksteen, vanuit een vrijwel rechthoekige plattegrond en staat met twee bouwlagen onder een met leien gedekt (maasdekking) schilddak met schoorstenen op de beide nokhoeken en een uitkragende, geprofileerde gootlijst op gesneden klampen. De gevels zijn voorzien van voornamelijk onder strek staande recht gesloten gevelopeningen met glas-in-lood in de bovenramen, met een rollaag afgedekt trasraam van klinkers en een houten kroonlijst.
De op de straat gerichte, vrijwel symmetrische voorgevel (zuidzijde) heeft een middenrisaliet met de originele deur in een rondboogportiek met een eveneens rondboogvormige natuurstenen omlijsting met profielrand. De deur staat tussen een getoogd bovenlicht en zijlichten met glas-in-lood. Links van de entree staat een erker met schuine zijden en een plat dakje. Rechts van de entree bevindt zich een venster onder strek. Op de verdieping staan in het midden een tweedelig en aan weerszijden een driedelig venster, die oorspronkelijk met luiken of persiennes waren behangen. Uit het voorste dakschild steekt een dakkapel met gebogen fronton en met leien gedekte wangen.
Tegen de rechter zijgevel staat een relatief kleine serre met platte dak, openslaande deuren met zij- en bovenlichten, en schuine zijden, waarin smalle vensters zijn opgenomen. De rest van de gevel is blind. De dakkapel in het dakschild boven deze gevel is gelijk aan die in het midden boven de voorgevel.
Tegen de achterkant van het huis staat een lage uitbouw met plat dak.
De linker zijgevel bevat op de begane grond twee vensters en een deur op de plaats waar zich oorspronkelijk een in een portiek staande deur bevond. In de verdieping zijn twee vensters geplaatst. In het dakschild hierboven staat, evenals in de voorgevel en de rechter zijgevel, een dakkapel met gebogen fronton.
De follies en muurwerken bevinden zich in de achtertuin. Deze zijn opgetrokken in schone baksteen. De follies en muurwerken markeren een achthoekige basisvorm, waarbij de verbijzonderingen zich aan de oost- en westzijde bevinden Deze verbijzonderingen omvatten onder andere een fontein. De oorspronkelijke padenstructuur en groenaanleg is niet meer aanwezig en als zodanig niet beschermd. De trap met opgaand muurwerk aan de zuidzijde is door verschillende aanpassingen van verminderde waarde.

Waardering
De villa met tuinelementen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa met tuinelementen heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa met tuinelementen is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa met tuinelementen heeft ensemblewaarde als onderdeel van een ensemble, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa met tuinelementen is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.


ID: GMH0139