Villa


LocatieBussumergrintweg 4-4a
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1890 - 1900
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing

Inleiding
Een in omstreeks 1895 gebouwde villa met de naam 'LOMMEROORD'. Gegevens over de stichting van het pand ontbreken. De in een eclectische stijl gebouwde villa is in 1906 en 1910, in opdracht van de familie De la Mar verbouwd door de Hilversumse aannemers Gebr. Van Norren, waarbij het onder meer werd uitgebreid met een vleugel. De villa staat op de grens van de villaparken Kannesheuvelpark en Trompenberg, onderdelen van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met twee bouwlagen en een mezzanino onder een afgeknot schilddak. De gevels worden geleed door cordonlijsten en zijn voorzien van getoogde gevelopeningen, een grijze plint met liggende schijnvoegen en geprofileerde daklijsten.
Het oorspronkelijke gedeelte van de op de weg gerichte voorgevel (westzijde) is symmetrisch van opbouw met in het midden een hoger opgaande, onder schilddak staande ingangsrisaliet met afgesnoten hoeken. De risaliet bevat een originele, onder paneeldeur met smeedwerk voor de raamlichten en staat tussen een omlijsting met lineaire decoraties in de pilasters. De deur staat onder een geprofileerd kalf, een vierdelig bovenlicht met glas-in-lood en een glazen luifel die rust op smeedijzeren consoles. Daarboven staat een klein balkon met smeedijzeren hekwerken een eveneens omlijste deur met bovenlicht onder een geprofileerd kroonlijstje. Ter hoogte van de mezzanino is de risaliet versierd met een fries van diamantkoppen. De derde bouwlaag bevat een bifora met rondboogramen. De risaliet wordt beëindigd door een geprofileerde lijst. Aan weerszijden van de risaliet is de gevel voorzien van twee vensters per bouwlaag. De vensters op de begane grond hebben een profiellijst rondom het bovenraam. Die op de verdieping staan binnen een omlijsting, waarvan de linker vensters nog de oorspronkelijke kroonlijstjes bezitten. De mezzanino bevat twee keer twee liggende, recht gesloten vensters. De terugstaande linker gevelpartij, ook met twee gevelopeningen per bouwlaag, behoort tot de toegevoegde vleugel, die goed aansluit op het oorspronkelijke volume, maar geen mezzaninovensters bevat. Rechts in dit geveldeel staat een deur onder een houten luifel, die ligt op sleutelstukken en smeedijzeren consoles. Het boven de luifel geplaatste bovenlicht is getoogd.
Links tegen de rechter zijgevel staat een serre met openslaande deuren, glas-in-lood in de bovenramen en een geprofileerde kroonlijst. Op het platte dak van de serre komen openslaande, met persiennes behangen deuren uit. De deuren zijn voorzien van glas-in-lood in het bovenlicht en staan onder een kroonlijstje. De rechter gevelpartij bevat per bouwlaag één venster onder kroonlijst.
De achterzijde (Tromplaan) is voorzien van een platte aanbouw en bevat een aantal blinde vensters met ruitmotieven, een dienstingang en een groot, samengesteld traplicht met glas-in-loodramen.
De linker zijgevel is vrijwel onzichtbaar vanaf de openbare weg.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm en detaillering.
De villa heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de sterke samenhang met en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0151