Woonhuis


LocatieBorneolaan 7
TypeWoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1919 - 1919
Opdrachtgever
ArchitectKok, A.A.
Datum aanwijzing

Inleiding
Een in 1919, naar een ontwerp van architect A.A. Kok gebouwde villa.met de naam 'IN ´T EXTERNEST'. De villa is gebouwd in opdracht van makelaar P. van Exter, in een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische Interbellumstijl. Het huis staat in het villapark Indische Buurt, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Vanuit een vrijwel rechthoekige plattegrond, in schone baksteen opgetrokken villa met twee bouwlagen onder met verbeterde Hollandse gedekte, gebroken zadeldaken die een T-vormige noklijn vormen. De gevels zijn voorzien van een met rollaag afgedekt trasraam van klinkers, vlechtingen in de topgevels, een decoratieve cordonlijst met in zwarte baksteen uitgevoerde geometrische motieven, zaagtandlijsten ter hoogte van de breuk in de kap en onder hanekammen en strekken staande, oorspronkelijk met persiennes behangen, recht gesloten gevelopeningen met inkragende bovenhoeken. De kozijnen zijn voorzien van bewerkte regels en stijlen.
De op de straat gerichte gevel (zuidzijde) bevat links op de begane grond een venster en rechts een stel tussen twee smalle lichten staande, openslaande deuren met bovenlichten. Links op de verdieping eveneens een venster en rechts een loggia met een octogonale middenkolom en een stel openslaande deuren. Tussen de loggia en het venster bevindt zich een gevelsteen met '´T EXTERNEST' en een reliëf met vogels met jongen in het nest. De geveltop bevat een smal venster en wordt bekroond door een halfrond tuitje met radiale steensverbanden. De gevel wordt is bij de dakaanzetten voorzien van aan voluten refererende accenten.
De linker zijgevel is vanaf de openbare weg beperkt zichtbaar. De rechts in deze gevel staande deur bevindt zich in een grotendeels open, uitpandig ingangsportaal met een plat dak met geprofileerde randen, dat rust op hoekkolommen van geprofileerde baksteen. De brede, risalerende linker gevelpartij met gebroken dwarskap bevat diverse gevelopeningen op de begane grond. In het midden van de symmetrisch ingedeelde verdieping staat een groot traplicht met kruisraam en aan weerszijden twee vensters, waarvan de onderste helft blind is. De geveltop is boven de zaagtandlijst gelijk aan die van de voorgevel.
De slechts zichtbare rechter zijgevel heeft een risalerende, eveneens onder gebroken dwarskap staande rechter gevelpartij die qua vorm vergelijkbaar is met die aan de linker zijde en de voorzijde.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0132