Landhuis


LocatieWagnerlaan 1
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1941 - 1941
Opdrachtgever
ArchitectBriët, P.H.N.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1941 voor de weduwe A.W. Münch-Holte gebouwd landhuis. Het landhuis is gebouwd naar een ontwerp van de architect P.H.N. Briët, in een voor de bouwtijd karakteristieke, landelijke interbellumstijl, waarmee het afwijkt van de andere ontwerpen van Briët aan de Wagnerlaan. Het landhuis maakt namelijk deel uit van een reeks van vijf door Briët ontworpen villa's aan de Wagnerlaan in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het landhuis is opgetrokken in geschilderde baksteen en staat voornamelijk met één bouwlaag onder een samengesteld, met riet gedekt schilddak met vorstpannen op de nokken. De gevels hebben een donkere plint en bevatten gevelopeningen van uiteenlopende vorm en formaat, die voor groot deel nog zijn voorzien van de oorspronkelijke roedenverdeling.
Het schuin ten opzichte van het hoofdvolume staande, rechter deel van de op de straat gerichte voorgevel staat onder een steekkap met een iets schuin aflopende noklijn. De gevel bevat een grote, korfboogvormige gevelopening met een deur in het midden en een met een luik behangen zijlicht aan weerszijden. Oorspronkelijk betrof het hier de inrijdeuren voor een garage. Onder de dakrand rechts boven de deur staat een klein getralied venster. In de kap steekt een van uit de gevel doorgetrokken, getoogd dakvenster met roedenverdeling in de openslaande ramen. In het dakschild boven het vanaf de straat niet zichtbare linker deel van de gevel staat een grote schoorsteen met rechts ervan een kruisraam.
De vanaf de straat beperkt zichtbare rechter zijgevel heeft een onder een met riet gedekt en met vorstpannen beëindigd overstek boven de onderste bouwlaag met de entree. De verdieping bevat twee vensterpartijen met elk drie ramen met roedneverdeling. Hieboven bevindt zich een in de kap opgenomen, uit drie ramen met roedenverdeling samengestelde vensterpartij, met gepotdekselde wanddelen aan weerszijden. Een tussenlid rechtsachter verbindt het huis met een toegevoegde garage onder plat dak.
De gevel aan de kant van de Bussumergrintweg (oostzijde) is vanwege de begroeiing vrijwel volledig aan het zicht onttrokken. Deze zijde van het huis is onder meer voorzien van een balkon.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige landhuizen van Briët aan de Wagnerlaan en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0648