Landhuis


LocatieWagnerlaan 1A
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1940 - 1940
Opdrachtgever
ArchitectBriët, P.H.N.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1940 verrezen landhuis. Het landhuis is gebouwd voor de familie J. Reyers-Roodenburg, naar een ontwerp van de architect P.H.N. Briët, in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Delftse School verwante bouwstijl. Het landhuis maakt deel uit van een reeks van vijf door Briët ontworpen villa's aan de Wagnerlaan in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het landhuis is opgetrokken in wit geschilderde baksteen en staat met anderhalve bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekt, uitkragend zadeldak. De gevels zijn voorzien van een trasraam van schoon metselwerk en bevatten voornamelijk recht gesloten gevelopeningen van uiteenlopende vorm en formaat.
De op de straat gerichte voorgevel is een tuitgevel met uitmetseling bij beide dakvoeten. De gevel is rechts op de begane grond voorzien van een onder een platte luifel staande deur en rechts van een breed, met luiken behangen venster. De verdieping bevat een reeks van vier identieke vensters met roedenverdeling.
Op de begane grond van de vanaf de straat beperkt zichtbare rechter zijgevel staan drie vensters en onder de uitkragende, op ijzeren schoren rustende dakrand ligt een venster, waarvan de ramen eveneens een roedenverdeling hebben. In het dakschild hierboven staat een rechthoekige dakkapel met uitkragend plat dak. De utbouw tegen de rechter gevelzijde bevat een onder een lessenaardak staande garage met een stel getoogde, op de straat gerichte, openslaande deuren met een wapen als sluitsteen boven de deuren.
Tegen de vanaf de straat slecht zichtbare linker zijgevel staat een uitbouw onder lessenaardak met twee, boven elkaar staande dakkapellen. De gevelpartij rechts van de uitbouw staat onder een overstek met ijzeren schoren.
De niet zichtbare achtergevel is eveneens van het type tuitgevel.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige landhuizen van Briët aan de Wagnerlaan en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0649