Woonhuis Reeks Van Vijftien


Locatie15 middenst.won.; Simon Stevinweg 108 t/m 136
TypeWoonhuis Reeks Van Vijftien
Onderdeel vanmiddenstandswoningen Simon Stevinweg
Bouwperiode1928 - 1928
Opdrachtgever
ArchitectLaren, J. van
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
De in dubbele en driedubbele middenstandswoningen aan de Simon Stevinweg zijn gebouwd naar ontwerp van de architect J. van Laren. De 17 blokken met in totaal 42 woningen vertegenwoordigen vijf verschillende, aan elkaar verwante types en zijn gebouwd door het aannemersbedrijf H. Mokveld, (later Mokveld en Schaap Aannemers) uit Hilversum. De 8 aan de oostkant van de weg staande blokken met 20 woningen en de huisnummers 68-106 verrezen in 1927. De 6 blokken met de 15 woningen en de huisnummers 108-136 volgden in 1928 en de 3 blokken met de 7 woningen en de huisnummers 89-101 aan de westzijde van de weg completeerden het complex. De woningen vertegenwoordigen vijf verschillende woningtypes, die sterk aan elkaar verwant zijn, maar ook gemeenschappelijke kenmerken hebben. De middenstandswoningen zijn gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische Interbellumstijl.

Omschrijving
De vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken blokken staan met twee bouwlagen onder schild- en zadeldaken met uitkragende dakranden en korte schoorstenen op de nok. De daken zijn gedekt met rode tuiles du nord met ronde wel. De gevels zijn boven een met een rollaag afgedekt trasraam opgetrokken in schone, voornamelijk gele baksteen, verlevendigd met decoratieve accenten van zwarte steen. Er is een variatie in de gevelopbouw door het afwisselden gebruik van normale en grote baksteenformaten in de verspringende gevelpartijen. De gevels bevatten recht gesloten gevelopeningen met glas-in-lood in de bovenramen van de vensters op de begane grond en de rechthoekige erkers. In de onderste bouwlaag worden de lage bovenramen van de grote vensterramen gescheiden door uitkragende lijsten. De kozijnen, de hoeken van de erkers en de hoeken van de om de hoek gaande vensters in onderste bouwlaag worden geaccentueerd door sterk met de baksteen contrasterend wit houtwerk en hoekpenanten van wit geschilderd pleisterwerk. De uitgemetselde gevelpartijen worden afgedekt met deklijsten van gr├Ęstegels. De entrees staan onder platte, aan stangen hangende luifels.
De voorgevels van de dubbele woningen zijn symmetrisch ingedeeld. De voorgevels van enkele van de dubbele woningen aan de even zijde van de straat worden in twee├źn gedeeld door een vanuit het midden van de gevel opgetrokken, overhoekse schoorsteen. Dezelfde en enkele andere dubbele woningen zijn op de verdieping bovendien voorzien van een hoekloggia met houten hoekkolom.
Andere woningblokken hebben aan de voor- af aan de zijgevel een erker, waarvan enkele zijn verhoogd met een balkonbalustrade van gesloten metselwerk. De traplichten in de kopgevels bevatten glas-in-loodramen.

Waardering
Het dubbele en driedubbele middenstandswoningen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorischewaarde, vanwege de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De middenstandswoningen hebben cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de middenstand.
De middenstandswoningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van de ontwerpen en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als karakteristiek werk uit het oeuvre van een voor Hilversum belangrijk architect.
De middenstandswoningen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang tussen de samenstellende onderdelen en vanwege de stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing, waarmee het complex een historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De middenstandswoningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1083