Landhuis


Locatie's-Gravelandseweg 142
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1924 - 1924
Opdrachtgever
ArchitectHamdorff, W.
Datum aanwijzing

Inleiding
Een in 1924, voor de N.V. Provinciaal Grondbezit te Amsterdam, gebouwd landhuis. Het landhuis 'Jagershoeve' is gebouwd naar een ontwerp van de Larense architect W. Hamdorff, in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Amsterdamse School verwante expressionistische bouwstijl. Het huis staat op de grens van het villapark Kannesheuvelpark met het villapark Diergaardepark, die beide deel uitmaken van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het huis is vanaf de openbare weg vrijwel geheel aan het oog onttrokken door de rondom het huis staande beplanting. Daardoor is slechts een deel van de kap zichtbaar. De waardering is derhalve voor een belangrijk deel gebaseerd op het voorhanden zijnde archiefmateriaal.

Het landhuis met aangebouwde garage is opgetrokken vanuit een onregelmatige plattegrond met vleugels, die schuin op het hoofdvolume staan. Het landhuis is opgetrokken in schone baksteen en staat met één en twee bouwlagen onder een samengestelde, met riet gedekte kap met een gewelfde noklijn en rietvorsten op de nokken.
De naar de weg gekeerde, asymmetrische zuidgevel van het huis bevat onder meer een rondboog-portiek in het hoger opgaande, centrale deel van de gevel. De gevel heeft een gewelfde overgang van het centrale deel naar het schuin weglopende rechter deel, waarin een werkkamer en de garage zijn ondergebracht.
Een reeks staande traplichten zijn voor een belangrijk deel bepalend voor het aanzien van de noordgevel.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, als een bijzonder werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke samenhang met de villabebouwing aan de `s Gravelandseweg en als een bijzonder onderdeel van het villapark Kannesheuvelpark in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het landhuis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0226