Landhuis


LocatieWagnerlaan 1B
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1937 - 1937
Opdrachtgever
ArchitectBriët, P.H.N.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1937 verrezen landhuis. Het landhuis is gebouwd voor de architect P.H.N. Briët, die ook de ontwerper was. Het pand is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Delftse School verwante bouwstijl. Het landhuis maakt deel uit van een reeks van vijf door Briët ontworpen villa's aan de Wagnerlaan in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het uit twee, schuin ten opzichte van elkaar staande en in elkaar grijpende volumes samengestelde landhuis is opgetrokken in wit geschilderde baksteen. Het huis staat met voornamelijk één bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekte, uitkragende zadeldaken met dakschilden van verschillende lengte en grote, als een dakruiter op de nok geplaatste, zich verjongende schoorstenen. De gevels zijn voorzien van een trasraam van schoon metselwerk en gevelopeningen van uiteenlopende vorm en formaat.
De op de straat gerichte voorgevel is een asymmetrische tuitgevel met een zich verjongende rechter gevelhoek, hoeklateien bij beide dakvoeten en vlechtingen in de geveltop. Links in de benedenhoek een veld van schoon metselwerk en rechts ervan een halfrond keldervenster en een hoog in de gevel staand, tweeruits venster met glas-in-lood. Rechts in de gevel een groot, rondboogvormig venster (pseudo-fenêtre a terre) met stalen raam met roedenverdeling. Op de verdieping staat een breed venster met drie gekoppelde ramen. De gevel wordt bekroond door een kleine tuit.
De onder een overstek staande rechter zijgevel bevat twee vensters met driedelig raam. De schuin tegen deze gevel aanstaande rechter gevelpartij maakt deel uit van het achterste volume en bevat een deur en enkele kleine lichten.
De linker zijgevel is voorzien van een Vlaams geveltje met steekkap, die aan de dakvoeten is voorzien van uitmetselingen en wordt bekroond door een tuit. In de geveltop staat een ovaal venster met roedenverdeling.
Linksachter tegen het voorgaande staat het vanaf de straat slecht zichtbare tweede volume. De kopgevel hiervan is eveneens een tuitgevel met vlechtingen en een venster in de geveltop. In deze gevel is onder meer een gevelsteen ingemetseld. Het volume is onder meer voorzien van een balkon van gepotdekselde planken.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige landhuizen van Briët aan de Wagnerlaan en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0650