Villa


LocatieTrompenbergerweg 21
TypeVilla
Onderdeel vanEnsemble met 8
Bouwperiode1894 - 1894
Opdrachtgever
ArchitectKloppers, G., Jong, A. de
Datum aanwijzing

Inleiding
De architecten G. Kloppers en A. de Jong (Amsterdam) bouwden een reeks van zes villa's aan de Trompenbergerweg en directe omgeving. Deze villa verrees in 1894, in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische stijl. De villa was oorspronkelijk vrijwel identiek aan het aan de andere kant van de straat staande pand met huisnummer 8. De villa staat op de hoek van de Trompenbergerweg en de Tromplaan en is gesitueerd in het villapark Trompenberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Vanwege de omringende begroeiing is de villa beperkt zichtbaar vanaf de openbare weg.
De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met twee en twee en een halve bouwlaag onder met gesmoorde kruispannen gedekte, uitkragende zadeldaken. De gevels worden verlevendigd door een combinatie van rustiek pleisterwerk en staande en liggende banen van glad pleisterwerk, in de vorm van pseudo-vakwerk. De gevels zijn voorzien van een grijze plint, een geprofileerde cordonlijst en voornamelijk recht gesloten vensters met T-ramen.
De naar de straat gerichte gevel (oostzijde) van een hoger opgaande, evenwijdig aan de straat staand volume bevat twee vensters per bouwlaag.
De rechter zijgevel (noordzijde) heeft een hoger opgaande linker gedeelte in de vorm van een puntgevel met op de begane grond een overluifelde deur met bovenlicht, een recht gesloten venster op de verdieping en een keperboogvormig venster in de geveltop. De kap is hier voorzien van een trekbalk en makelaar. De lagere rechter gevelpartij bevat een recht gesloten venster op de begane grond en een klein rondboogvenster en een blind venster op de verdieping.
De gevel aan Tromplaanzijde (zuidkant) bevat rechts een hoger opgaande puntgevel met op de begane grond een stel openslaande deuren onder bovenlicht, op de eerste verdieping een recht gesloten venster met T-raam en op de zolderverdieping een keperboogvenster. De kap is ook hier voorzien van een trekbalk en makelaar. Het linker deel van de zuidgevel is slechts één bouwlaag hoog en bevat openslaande deuren met zij- en bovenlichten en een plat dak, waarop een balustrade met gietijzeren hekken staat. In het terugstaande geveldeel bevindt zich een grote gevelopening met regels en stijlen.
Tegen de westzijde van de villa staat een lage, platte uitbouw. Op de begane grond verder een venster en op de verdieping een venster met luiken en een blind venster.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met een aantal van de nabij staande villa's en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0594