School


LocatieCornelis Drebbelstraat 64
TypeSchool
Onderdeel van
Bouwperiode1929 - 1929
Opdrachtgever
ArchitectAndriessen, N.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
De school is gebouwd als de r.k. `Sint Gertrudisschool' voor lager onderwijs. De tegenwoordig als `De Wilgen' bekende school verrees in 1929 naar een ontwerp van de architect Nic. Andriessen. De school is verbouwd in 1952 toen de oostelijke vleugel met een bouwlaag werd verhoogd. In 1983 werd een lage vleugel met kleuterschool aangebouwd in de stijl van de oude school. De school is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische Interbellumstijl, verwant aan de architectuur van Dudok.

Omschrijving
Het schoolgebouw is samengesteld uit een lang oost-west georiënteerd hoofdvolume met de klaslokalen en een hier dwars op staande, lage vleugel waarin onder meer de hoofdentree is opgenomen. Dwars op het hoofdvolume staan het hoger opgaande ingangsvolume en het hiermee verbonden fietsenberging. Het schoolgebouw staat met één en twee bouwlagen onder een met gesmoorde pannen gedekt, uitkragend schild-/zadeldak. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen boven een hoog, met een rollaag afgedekt trasraam van klinkers. De gevels bevatten recht gesloten gevelopeningen. De vensters zijn voorzien van stalen ramen met een roedenverdeling.
Het volume met de entreepartij bevat een grote hoekloggia met een groot overstek, dat ligt op een zware latei. Deze rust op een grote bol en een vierkante, gemetselde hoekkolom. De loggiavloer is betegeld en verlevendigd met een decoratief patroon. De trappen aan weerszijden van de hoekkolom bestaan uit granieten (links) en gemetselde treden. De entree tot het schoolgebouw wordt gevormd door een stel oorspronkelijke openslaande deuren met aan weerszijden twee smalle lichten met stalen ramen. De op het noorden gerichte kopgevel van dit volume is op de verdieping voorzien van een breed venster met drie ramen tussen penanten van blauw geglazuurde steentjes en een eveneens met geglazuurde steentjes beklede hoekpilaster ter linker zijde. De lage rechthoekige uitbouw met de onder schilddak staande fietsenberging, die deel uitmaakt van de oorspronkelijke opzet van de school. De gevelpartij rechts van de loggia bevat een om de hoek gaand venster met een fijne roedenverdeling. Dit venster wordt aan schoolpleinzijde voortgezet in het linker deel van de lange zuidgevel. Rechts ervan staat een kleiner venster met roedenverdeling en daarboven zijn drie smalle, onder een gemeenschappelijke latei staande lichten in de gevel opgenomen. De zuidgevel is in beide bouwlagen voorzien van een aantal grote, onder rollagen staande vensters met roedenverdeling in de stalen ramen. De gevel heeft een verticale onderbreking in de vorm van een iets hoger opgaande risaliet, die een drietal smalle (trap)lichten bevat.
De dwars op de gevel staande vleugel is door middel van een kwartronde boog met het hoofdvolume verbonden en heeft een enkele bouwlaag onder plat dak. Deze vleugel is een toevoeging uit 1983.
In het inwendige van de school zijn veel van de originele onderdelen bewaard gebleven, waaronder de kleurrijke glas-in-loodramen.

Waardering
Het schoolgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, vanwege de architectuurhistorische waarde en vanwege de gaafheid.
Het schoolgebouw heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van gebouwen voor het onderwijs.
Het schoolgebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een karakteristiek ontwerp uit het oeuvre van een voor Hilversum vooraanstaand architect.
Het schoolgebouw is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur en belangrijke delen van het interieur.


Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0766