Villa


LocatieGodelindeweg 6-8
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1894 - 1894
Opdrachtgever
ArchitectKloppers, G., Jong, A. de
Datum aanwijzing

Inleiding
Een in 1894 gebouwde dubbele villa. De villa is gebouwd naar een ontwerp van de architecten G. Kloppers en A. de Jong, in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Chaletstijl en de Cottagestijl verwante bouwstijl. Het pand maakt deel uit van een complex van laat 19e-eeuwse vakwerkvilla's aan de Godelindeweg, die alle zijn ontworpen door Kloppers en De Jong. Ze staan in het villapark Trompenberg, onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het onderkelderde huis is opgetrokken in gepleisterde baksteen (bel-etage) en vakwerk (verdieping) en staat met een en twee bouwlagen onder met geglazuurde kruispannen gedekte zadeldaken met op gesneden klossen en gekrulde ijzers steunende dakoverstekken. De gevels zijn voorzien van geblokte hoekaccenten en met de gevels contraterende accenten van schone baksteen boven de gevelopeningen en in de cordonlijst.
De dubbele villa heeft een symmetrische, op de weg gerichte voorgevel (noordzijde) met een brede, onder zadeldak staande middenpartij, waarin twee liggende kelder- of souterrainvensters en op de bel etage twee grote vensters tussen rollagen en segmentboogvormige ontlastingsbogen. Tussen de bel etage en de geheel uit vakwerk bouwlaag ligt een cordonlijst van geprofileerde schone steen en hout. In het midden bevindt zich een rondboogloggia met een houten balustrade dat in het midden in een punt is uitgebouwd tot meen driehoekig balkon dat rust op een gesneden schoor. Aan weerszijden van de rondboog staat een venster met glas-in-lood in het bovenlicht van het T-raam. De top van de gevel is beschoten met staande planken en voorzien van een makelaar.
De brede, terugstaande ingangstraveeën met veranda aan weerszijden van de middenpartij bevatten een originele paneeldeur met zeszijdig deurlicht en zijramen met glas-in-lood onder een overstek met afhangende houten sierranden. Aan het dwarse gevelpartijen naast de deur is een houten bank bevestigd. De entreepartijen worden afgeschermd door een windvang met roedenverdeling. De linker entree is bereikbaar via een houten trap met een zware trappaal met bolbekroning. Boven het overstek boven de entrees bevindt zich een laag, blind gevelveld van vakwerk, dat eveneens onder een overstek staat. In de dakschilden hierboven staat een houten dakkapel.
Tegen de zijgevels, waarvan vooral de rechter zeer beperkt zichtbaar is vanaf de openbare weg, staat een uitbouw met een onderbouw van gepleisterde baksteen en een bovenbouw van vakwerk onder een lessenaardak. Het bovenste deel van de naar de weg gekeerde gevel hiervan is beschoten en de top wordt geaccentueerd door een makelaar. De boven deze uitbouwen staande gevelpunten van het hoofdvolume bestaan eveneens uit vakwerk en bevatten twee vensters.

Waardering
De dubbele villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0183