Landhuis


LocatieWagnerlaan 3
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1937 - 1937
Opdrachtgever
ArchitectBriët, P.H.N.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1937 verrezen landhuis. Het landhuis is gebouwd voor de architect P.H.N. Briët, die ook de ontwerper was. Het huis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Delftse School verwante bouwstijl. Het landhuis maakt deel uit van een reeks van vijf door Briët ontworpen villa's aan de Wagnerlaan in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het landhuis is opgetrokken in wit geschilderde baksteen en staat met anderhalve bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekt, uitkragend zadeldak met dakschilden van verschillende lengte, waarvan de uitkragende delen aan ijzeren beugels hangen. De gevels zijn voorzien van een trasraam van schoon metselwerk en gevelopeningen van uiteenlopend formaat, die voornamelijk recht gesloten zijn.
De op de straat gerichte voorgevel is een tuitgevel met uitmetselingen bij de dakvoeten, vlechtingen in de geveltop en een als tuit als bekroning. De begane grond bevat twee, onder strekken staande vensters met respectievelijk twee en drie ramen. De verdieping is voorzien van twee onder rollagen staande vensters met twee ramen en in de geveltop is een smal venster opgenomen.
In het linker deel van de rechter zijgevel staat een smal venster (links) en een deur met een met glas-in-lood ingevuld zijlicht en een reeks van vijf kleine bovenlichten. De deur staat onder een platte luifel. Pal onder de dakrand ligt een venster met een reeks van vier gekoppelde ramen. Het rechter deel van deze zijde van het huis is een onder lessenaardak staande uitbouw die een garage bevat. In de op de straat gerichte gevel van de garage staat een getoogde dubbele deur. Links in deze gevel staan een rondboogvormig keldervenster, onder de ingangsluifel een smal venster met glas-in-lood en boven de luifel een rond licht met roedenvedeling.
Tegen de beperkt zichtbare linker zijgevel staat een grote rechthoekige serre, waarop een gepotdekselde balustrade staat.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige landhuizen van Briët aan de Wagnerlaan en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0651