Villa


LocatieHoge Naarderweg 199
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1890 - 1900
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing

Inleiding
Van de omstreeks 1900 gebouwde villa zijn geen gegevens over de stichting te vinden. De villa wordt gekenmerkt door een in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. Het pand is gesitueerd in het villapark Trompenberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa staat met twee bouwlagen onder een deels uitkragend, met kruispannen gedekt, samengesteld schild-/zadeldak. De gevels zijn boven een trasraam van schone baksteen opgetrokken in gepleisterde baksteen en bevatten recht gesloten, onder strekken en bogen van schone baksteen staande gevelopeningen, waarvan de vensters zijn voorzien van gemetselde lekdorpels van schone steen met afzaat.
De op het zuiden en de weg gerichte gevel bestaat uit een risalerende linker gevelpartij in de vorm van een puntgevel en een rechter gevelpartij met een horizontale beƫindiging. De risaliet bevat op de begane grond een stel openslaande deuren met bovenlicht onder een segmentboogvormige ontlastingsboog, die ook boven het verdiepingsvenster ligt. In de geveltop staat een kleiner venster, dat deels is opgenomen in de beschoten punt van de top. Tegen de rechter gevelpartij staat een brede serre met bewerkte stijlen, een geprofileerde lijst met klossen en een plat dak, waarop een stel openslaande deuren uitkomt.
Het rechter deel van de linker (westelijke) zijgevel wordt in beslag genomen door een houten erker met een grote samengestelde raampartij, afgesnoten hoeken, een geprofileerde lijst met gesneden klossen en een plat dak, waarop een houten balustrade staat. Deze is door middel van zes gesneden houten kolommen verbonden met een lessenaardakvormige overstek. De hier links van staande risaliet is vergelijkbaar met de risaliet aan de zuidkant.
De linker travee van de verspringende rechter (oostelijke) zijgevel staat onder een schilddak en is per bouwlaag voorzien van een venster onder een segmentboogvormige ontlastingsboog van schone baksteen. De ingangstravee der rechts van bevat een achter een stoepje met hardstenen dekplaten staande, gewelfde paneeldeur onder een eveneens geweld kalf, een bovenlicht, een glazen luifeltje en een segmentboogvormige ontlastingsboog. De vensters op de verdieping staan onder strekken. De gevel wordt beƫindigd door een geprofileerde, op klossen liggende lijst. Wat ook geldt voor de onderkelderde, risalerende gevelpartij hier rechts van. Het venster op de begane grond in de risaliet staat onder een ontlastingsboog, het verdiepingsvenster onder strek. De terugstaande geveltop daarachter en boven is beschoten.
Tegen de achterzijde van de villa staat een houten aanbouw met een eveneens houten balustrade. De gevel bevat op de begane onder meer twee vensters, waaraan oorspronkelijk luiken of persiennens waren bevetigd. Hoger in de gevel staat een reeks klimmende traplichten met glas-in-lood onder een rondboogvormige overspanningsboog. Een kleiner tweedelig traplicht daarboven staat onder een strek.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0188