Landhuis


LocatieWagnerlaan 5
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1936 - 1936
Opdrachtgever
ArchitectBriët, P.H.N.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1950 verrezen landhuis. Het landhuis is gebouwd voor de architect P.H.N. Briët, die ook de ontwerper was. Het huis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Delftse School verwante bouwstijl. Het landhuis, dat wordt vergezeld door een tegelijkertijd gebouwde garage, was het eerste van een reeks van vijf door Briët ontworpen villa's aan de Wagnerlaan in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het landhuis is opgetrokken in wit geschilderde baksteen en staat met anderhalve bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekt, uitkragend zadeldak. De gevels zijn voorzien van een trasraam van schoon metselwerk en gevelopeningen van zeer uiteenlopend formaat en vorm, die voor een belangrijk deel zijn voorzien van een roedenverdeling.
De op de straat gerichte voorgevel heeft links op de begane grond een rechthoekige erker met roedenverdeling in de zijramen. Rechts daarvan staan een hoog in de eerste bouwlaag staand, ovaal venster met roedenverdeling en een rondboogvormig, getralied keldervenster. De rechts in de gevel staande voordeur is een rondboogdeur boven een gemetseld stoepje en onder een boog van licht uitgemetselde baksteen. Pal onder de dakrand ligt een breed venster met een reeks van vier aaneengesloten ramen met roedenverdeling. De uitkragende dakrand rust op ijzeren schoren. In het dakschild hierboven staan twee rechthoekige dakkapellen met platte daken en ramen met roedenverdeling.
De vanaf de straat slechts voor een deel rechter kopgevel is een tuitgevel met uitmetselingen bij de dakvoeten, vlechtingen, een rond zolderlicht met roedenverdeling en een als een tuit fungerende schoorsteen. De begane grond bevat een deur met zijlicht en een brede venster met roedenverdeling in de drie gekoppelde ramen. De twee verdiepingsvensters zijn eveneens voorzien van een roedenverdeling.
De linker kopgevel is in vele opzichten vergelijkbaar in opbouw en detaillering. Alleen de gevelindeling op de begane grond is anders, waar rechts op de begane grond een groot venster met roedenverdeling in het samengestelde raam en links een smal venster in de gevel zijn opgenomen.
De garage rechts van het huis is evenals het huis voorzien van wit geschilderde gevels boven een trasraam van schoon metselwerk en staat onder een zadeldak. De naar de straat gerichte gevel heeft uitmetselingen ter hoogte van de dakvoet en bevat een dubbele rondboogdeur met gehengen.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige landhuizen van Briët aan de Wagnerlaan en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0653