Kerk


LocatieNw Apostol. Kerk Johannes Geradtsweg 113
TypeKerk
Onderdeel van
Bouwperiode1937 - 1937
Opdrachtgever
ArchitectBakker, B.H., Bakker, C.M.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het kerkelijke gebouw is gesticht als `Vereenigingsgebouw voor de Hersteld Apostolische Gemeenschap te Hilversum´. Het gebouw verrees in 1937, naar een ontwerp van de architecten B.H en C.M. Bakker. Het kerkgebouw vormt een geheel met een pastorie- of kosterswoning. De kerk is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, enigszins aan het werk van Dudok verwante, functionalistische bouwstijl.

Omschrijving
Het kerkgebouw is samengesteld uit rechthoekige onderdelen met een blokvormig hoofdvolume en staat onder platte daken met grèsranden. De gevels zijn opgetrokken in gele baksteen boven een met een rollaag afgedekt trasraam De gevels bevatten deuren en vensters van sterk uiteenlopende vorm en formaat. De vensters zijn voorzien van stalen ramen, die voor een belangrijk deel glas-in-lood bevatten.
Rechts tegen de asymmetrische, op de Johannes Geradtsweg gerichte voorgevel staat een rechthoekige ingangsrisaliet met een dubbele deur onder een platte luifel, die wordt gedragen door pilasters, die zijn bekleed met blauw geglazuurde steen. Boven de entree is een klein, getoogd venster in de gevel van de risaliet opgenomen. De brede middenpartij van het hoofdvolume bevat zeven hoge vensters met glas-in-lood in de stalen ramen. Links tegen de gevel staat een rechthoekige toren met kruis, die voornamelijk als verticaal accent functioneert. Rechts tegen de toren bevindt zich een portiek met entree tot de kerk. De portiek bevat een dubbele deur met glas-in-lood in de deurramen en heeft een afgeronde rechter hoek. Vóór de toren staat een lage, onder een uitkragend schilddak met gesmoorde pannen staande vleugel. De vleugel heeft in de westelijke langsgevel een reeks van acht vensters met glas-in-lood in de stalen ramen. De vleugel heeft een kopgevel met een deur tussen de opgemetselde bloemen-/plantenbakken, die zijn doorgetrokken over een deel van de westelijke langsgevel. De linker gevel van de vleugel bevat een rond venster. Links van de vleugel gaat de gevel over in de verspringende gevel van de woning. Deze is onder meer voorzien van een onder overstek staande loggia en een grote, zesdelige vensterpartij met ramen in betonnen kozijnen. De verdieping heeft onder meer een terug staande middenpartij.
De achtergevel is spiegelbeeldig vrijwel identiek aan de voorgevel, met links de ingangsrisaliet en rechts ervan de reeks van zeven hoge vensters. De gevels van het lagere, met het kerkgebouw verbonden rechter volume maken deel van de woning.
De westelijke zijgevel is symmetrisch met een lage aanbouw, een groot rond venster met glas-in-lood in de stalen ramen en een iets terug staande, lagere gevelpartij aan weerszijden van de hoofdgevel. Deze maken deel uit van de ingangsrisalieten aan de voor- en de achtergevel.
De kerk heeft aan de voor- en de westzijde een gemetselde erfscheiding met een railing van stalen buizen.

Waardering
Het kerk-/verenigingsgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het kerkgebouw heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van kerken in het Interbellum.
Het kerkgebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het kerkgebouw heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de bebouwing aan de Johannes Geradtsweg, waarvan het een beeldbepalend onderdeel is.
Het kerkgebouw is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0804