Landhuis


LocatieSurinamelaan 21
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1918 - 1918
Opdrachtgever
ArchitectGroot, C. de, Laren, J. van
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis is gebouwd in 1917, naar een ontwerp van het Hilversumse architectenbureau De Groot en Van Laren. Het landhuis 'Soetkin' is gebouwd in opdracht van M. Hageraat, die al in 1918 een verbouwing liet uitvoeren. In 1924 is een garage aan het huis toegevoegd. Het in het villapark Heideveldpark (West-Indiëwijk) gesitueerde landhuis heeft de voor de bouwtijd stilistische kenmerken van een sobere Amsterdamse School.

Omschrijving
Het vanaf de straat slechts voor een deel zichtbare landhuis staat met één bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak met een korte schoorsteen op de nok. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en zijn voorzien van zich verjongende hoeken met een platte beëindiging en voornamelijk recht gesloten gevelopeningen.
De symmetrische voorgevel bevat op de begane grond twee grote vensters met roedenverdeling in de samengestelde ramen. Het onder een rollaag en boven een brede bloembak staande venster op de zolderverdieping bevat een uit vier delen samengesteld raam met een roedenverdeling in de vorm van staande ruiten. Hierboven een gevelsteen met de naam van het pand, een smal venster in de vorm van een keperboogvormige contraboog en een uitgemetseld hoekaccent tussen dit venster en de punt van de gevel.
Rechts in de onder een overstek staande linker zijgevel staat een venster met roedenverdeling en links ervan is een achter een stoepje en gemetselde zijmuurtjes staande deur in de gevel opgenomen.
Tegen de rechter zijgevelstaat bevindt zich een veranda met onder meer een gemetselde hoekkolom. In het dakschild hierboven staat een brede dakkapel met in het samengestelde raam een diagonale roedenverdeling, die een ruitpatroon vormen. Op het dak bevinden zich enkele later aangebrachte dakkapellen, welke buiten de bescherming vallen.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villalpark Heideveldpark (West-Indiëbuurt) waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.



ID: GMH1090