Arbeiderswoning Woningbouwcomplex


LocatieConradstraat e.v.
TypeArbeiderswoning Woningbouwcomplex
Onderdeel van
Bouwperiode1913 - 1913
Opdrachtgever
ArchitectGroot, C. de, Verschuyl, E.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het uit 54 arbeiderswoningen bestaande woningcomplex aan de Larenseweg en de Conradstraat is gebouwd in opdracht van een van de eerste woningbouwvereniging in Hilversum, de Volksbondbouwvereeniging Hilversum. De 7 vierdubbele en 13 dubbele woningen verrezen in 1913 naar ontwerp van de Hilversumse architecten C. de Groot en E. Verschuyl. De woningen werden vergezeld van 27 vrijstaande, dubbele schuurtjes. De woningen hebben de stilistische kenmerken van de vroeg 20e-eeuwse overgangsarchitectuur.

Omschrijving
De woningen staan voornamelijk in twee rijen aan de Larenseweg. De rijen worden onderbroken door de Conradstraat met op beide straathoeken een overhoeks staand pand. De kortere op de Larenseweg georiënteerde rij bestaat uit twee vierdubbele en drie dubbele woningen (191-217) en een overhoeks op de hoek met de Conradstraat staande dubbele woning (Larenseweg 219/Conradstraat 1) die een verbinding vormt met een vierdubbele woning aan de Conradstraat (3-9). De langere rij aan de Larenseweg is samengesteld uit acht dubbele woningen en drie vierdubbele woningen ((223-277). Ook hier vormt een overhoeks staande dubbele woning (Larenseweg 221/Conradstraat 2) de verbinding met een vierdubbele woning aan de Conradstraat (4-10). De dubbele woningen zijn niet identiek aan elkaar omdat de gevelindeling van de zijgevels kan verschillen en derhalve ook de ruimte-indeling van de woningen.
De panden zijn opgetrokken in schone baksteen, vanuit een rechthoekige (vierdubbele woningen) en een vierkante (dubbele woningen) plattegrond. De gevels worden geleed door rollagen. De vierdubbele woningen staan met één bouwlaag onder met gesmoorde opnieuw verbeterde holle pannen gedekte, uitkragende schilddaken met schoorstenen op de nokhoeken. De dubbele woningen staan met één bouwlaag onder met gesmoorde opnieuw verbeterde holle pannen gedekt, uitkragende tentdaken met schoorstenen op de nok. In alle zijschilden staat een eenvoudige, rechthoekige dakkapel. De voorgevels zijn symmetrisch opgezet. De vierdubbele woningen zijn voorzien van twee hoger opgaande gevelpartijen onder een zadeldakvormige steekkap. De dubbele woningen hebben één hoger opgaande gevelpartij, eveneens onder een zadeldakvormige steekkap. Deze puntgevels worden verlevendigd door een eenvoudige, ruitvormige baksteendecoratie in de punt. De gevelopeningen zijn over het algemeen recht gesloten en kunnen zowel onder rollaag als onder strek staan. Alleen de centraal in de voorgevel staande entreepartijen van de vierdubbele woningen hebben een ondiep portiek met twee deuren een korfboogvormige portiekopening. De vensters staan boven lekdorpels van baksteen.
Bij alle dubbele woningen zijn de entrees in de zijgevels opgenomen. Bij de vierdubbele woningen zijn twee entrees in de voorgevel geplaatst en de andere twee in de zijgevels. Er zijn dubbele woningen met een symmetrische indeling van de zijgevels met de entree in het midden en dubbele woningen met een asymmetrische indeling met een deur en één venster.

Waardering
Het complex van de Volksbondbouwvereeniging Hilversum is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, vanwege de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het complex heeft cultuurhistorische en sociaal-historische waarde als een karakteristieke uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de vroeg 20e-eeuwse woningbouw voor de volkshuisvesting. Het complex is tevens van belang als een van de oudste nog bestaande woningcomplexen voor de volkshuisvesting in Hilversum.
Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van de samenstellende onderdelen, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een bijzonder werk uit het oeuvre van vooraanstaande Hilversumse architecten.
Het complex heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang tussen de samenstellende onderdelen.
Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van de stedenbouwkundige opzet en van het exterieur der samenstellende onderdelen.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1372