Landhuis Samengesteld


LocatieJohannes Geradtsweg 99-103 en Simon Stevinweg 103-105
TypeLandhuis Samengesteld
Onderdeel vangespiegelde blokken J. Geradtsweg, H. de Keyserlaan, S. Stevinweg
Bouwperiode1928 - 1929
Opdrachtgever
ArchitectWils, J.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Één van de twee uit een drie- en een vijfdubbel landhuis samengesteld ensemble met garage. De panden zijn gebouwd in 1928-1929, naar ontwerp van de architect Jan Wils. De gespiegeld tegenover geplaatste, op de hoeken van de Johannes Geradtsweg met de Hendrick de Keyserlaan en de Simon Stevinweg gesitueerde huizen zijn gebouwd in een sterk aan de Prairy Style van de architect Frank Lloyd Wright verwante bouwstijl. Het betreft hier het aan de westzijde van Simon Stevinweg staande pand.

Omschrijving
Het meervoudige landhuis is opgetrokken vanuit een onregelmatige plattegrond en staat met één en twee bouwlagen onder voornamelijk met pannen gedekte, uitkragende schilddaken met een relatief geringe hellingsgraad. De kappen zijn bepalend voor het aanzien van het pand en benadrukken het horizontale karakter van het pand. De boven een trasraam met rollaag in schone baksteen opgetrokken gevels bestaan uit sterk ten opzichte van elkaar in hoogte en diepte verspringende gevelpartijen, die louter recht gesloten gevelopeningen bevatten. De vensters staan boven rollagen of van grèstegels vervaardigde lekdorpels. Een aantal deklijsten is vervaardigd van hardsteen. De schoorstenen zijn voor een deel vanuit de gevel gemetseld en doorbreken daar de daklijsten. Een deel van het pand is spiegelbeeldig vrijwel identiek aan het aan de andere kant van de straat staande zusterpand.
Aan weerszijden van de op de Johannes Geradtsweg gerichte gevel staat een sterk ten opzichte van het hoofdvolume risalerend bouwdeel. De op twee niveaus verspringende rechter uitbouw is een ingangsportaal met een symmetrische indeling in de noordgevel, waarin de deur van 101 tussen kleine portaallichten met glas-in-lood staat. De westelijke zijgevel is onder meer voorzien van een onder een overstek staande entree (103). Een breed, hoog in de gevel staand licht links van de rechter uitbouw bevat eveneens glas-in-lood. Een brede gevelpartij hier links van bevat een stel openslaande deuren met roedenverdeling. De lage, sterk risalerende linker uitbouw is grotendeels open onder de kap, die in de hoeken rust op gemetselde kolommen. De kap loopt door over een deel van de oostzijde van het pand en vormt daar een veranda. Dit rechter deel van de oostzijde van het pand is door middel van een laag tussenlid en een knik verbonden met de woningen die adresseren aan de Simon Stevinweg. Ook de op de straat gerichte gevelpartij van deze woningen verspringen in hoogte en in diepte.
Een deel van de oorspronkelijke, uit met stalen stangen op gemetselde muurtjes samengestelde erfscheiding is nog aanwezig.

Waardering
Het meervoudige landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het meervoudige landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het meervoudige landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als bijzondere werken uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.
Het meervoudige landhuis heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke samenhang met het zusterpand, vanwege de architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige nabij staande bebouwing, vanwege de bijzondere situering aan een kruising en als bijzondere onderdelen van de landhuis- en villabebouwing aan de Johannes Geradtsweg.
Het meervoudige landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0759