Middenstandswoning


LocatieDr. P.J.H. Cuypersplein 21-49/Hendrick de Keyserlaan 23-29
TypeMiddenstandswoning
Onderdeel vanCuypersplein/de Keyserlaan
Bouwperiode1929 - 1929
Opdrachtgever
ArchitectLaren, J. van
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het in 1929 verrezen rijtje woningen is gebouwd naar een ontwerp van de Hilversumse architect J. van Laren. De 19 middenstandswoningen worden gekenmerkt door een voor de bouwtijd karakteristieke, expressionistische bouwstijl, die enige verwantschap heeft met de destijds in zwang zijnde architectuur van de Amsterdamse School.

Omschrijving
Het rijtje woningen staat met twee bouwlagen onder met gemêleerde geglazuurde pannen gedekte zadeldaken met steile dakschilden. De hoekpannen staan met één bouwlaag onder een afgeknot schilddak, waarin dakkapellen zijn opgenomen. De gevels zijn opgetrokken van schone baksteen boven een met een rollaaf afgedekt trasraam. De gevels bevatten recht gesloten vensters, die op de verdieping voor een deel nog zijn voorzien van de oorspronkelijke roedenverdeling. Het linker deel van de gevel is iets naar voren gerooid ten opzichte van de bredere rechter gevelpartij. Het verticale karakter van de rij wordt doorbroken door een vijftal hoger opgaande, puntgevelvormige ingangsrisalieten met zadeldakvormige dwarskappen met laag afhangende steile dakschilden. De ingangsrisalieten bevatten een portiek met een paraboolboogvormige gevelopening met een uitgemetselde boogrand. In de portieken staan de oorspronkelijke rondboogdeuren. In de top van deze gevels is een venster opgenomen. De andere entrees tot de woningen staan per twee in de tussenliggende gevelpartijen. De nog oorspronkelijke deuren met smalle deurramen staan tussen kleine, staande lichten, aan weerszijden van een houten middenpenant en onder een gemeenschappelijke, door dubbele steekbalken ondersteunde luifel. De luifel van 35-37 wordt door schoren ondersteund. De ingangspartijen hebben betegelde stoepjes, waarvan die van de portieken zijn voorzien van een decoratief patroon en de overige van een eenvoudig dambordmotief. De vensters op de begane grond bevatten een samengesteld raam met een smaller, met glas-in-lood ingevuld bovenlicht boven een uitkragende latei. De boven lekdorpels van grèstegels staande vensters op de verdieping vormen aaneengesloten reeksen en zijn voor een deel nog voorzien van de oorspronkelijke roedenverdeling. De vensterreeksen staan tussen gewelfde, op kraagstenen geplaatste hoekpenanten.
De laag afhangende rechter dakschilden van de woningreeks maken deel van een deels onder een afgeknot schilddak staande hoekwoning, die aan de oostzijde eveneens wordt gekenmerkt door een puntgevel-vormige risaliet. De woning is onder meer voorzien van een grote om de hoek gaande vensterpartij en een hoge schoorsteen. Het linker deel van de woningreeks met de westelijke kopgevel behoort bij de linker hoekwoning, die eveneens is voorzien van een om de hoek gaande vensterpartij. De kopse zijde van de reeks staat ook hier met een enkele bouwlaag onder een afgeknot schilddak. De woningen hebben een ondiep voortuintje met een gemetselde erfscheiding, waarop een railing van ijzeren buizen staat.

Waardering
De middenstandswoningen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De middenstandswoningen hebben cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woningen voor de middenstand.
De middenstandswoningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De middenstandswoningen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de Heilig Hartkerk.
De middenstandswoningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0756