Landhuis


LocatieCatharina van Renneslaan 13
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1955 - 1955
Opdrachtgever
ArchitectBriët, P.H.N.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1955, naar een ontwerp van de architect P.H.N. Briët gebouwde landhuis. Het landhuis is gebouwd in opdracht van mr. A.H.C. Briët en mevr. Briët-Exalto, in een aan de Delftse School verwante stijl met een sterk landelijk karakter. Het landhuis staat in het villapark Kannesheuvelpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het in schone baksteen opgetrokken landhuis staat met één bouwlaag onder een met Hollandse (holle) pannen gedekt, uit een schilddak en een zadeldak samengestelde, uitkragende kap. Het huis heeft een uit twee delen bestaand aanzicht vanaf de weg. Het onder een iets lager schilddak staande linker deel staat schuin op het rechter volume, dat is voorzien van een zadeldak.
De geknikte voorzijde van het huis heeft een blinde linker gevelpartij, waartegen een zware, door een rollaag en een regenkap afgedekte schoorsteen staat. Deze versmalt zich halverwege en draagt een gevelsteen met een voorstelling van een speerdrager in reliëf. Rechts van de schoorsteen staat een rechthoekige dakkapel met plat dak in het dakschild. Links in de gevelpartij rechts van de knik in de gevel staat een iets terugstaande, getoogde deur. Het vierruits venster er rechts van is met luiken behangen. Boven de deur steekt een kleine rechthoekige dakkapel met plat dak uit de kap.
De rechter kopgevel is een puntgevel met uitkragende, houten aanzetstukken aan de dakrand en op de verdieping een halfrond balkon met ijzeren balustrade en een getoogde deur met zesruits deurlicht. De deur staat binnen een wit geschilderd, met de gevel contrasterend kozijn.
De vanaf de openbare weg slecht zichtbare gevel bevat een groot venster met roedenverdeling en is eveneens voorzien van uitkragende, houten aanzetstukken onder de dakrand.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0510