Villa


LocatieNimrodlaan 6
TypeVilla
Onderdeel vanEnsemble met Parklaan 1 en Nimrodlaan 8
Bouwperiode1903 - 1903
Opdrachtgever
ArchitectBol, J.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1903, naar een ontwerp van de architect J. Bol gebouwde villa. De villa maakte deel uit van een serie van drie tegelijkertijd door Bol gebouwde villa's aan de Nimrodlaan (nr. 8) en de Parklaan (nr. 1). In 1906 onderging de villa een verbouwing en in 1919 en 1920 zijn aanbouwen toegevoegd. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante bouwstijl. Het pand is gesitueerd in het villapark Nimrodpark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is vanwege de begroeiing rondom slecht zichtbaar vanaf de openbare weg. De beschrijving is derhalve van beperkte omvang en onvolledig.
De villa is opgetrokken in schone baksteen en staat met twee bouwlagen onder een met leien of zinken schaliën gedekt, afgeknot schilddak. De gevels worden verlevendigd door speklagen en zijn voorzien van een gepleisterde plint en recht gesloten gevelopeningen onder strekken met decoratief gebruikte sluit- en aanzetstenen en diamantkoppen aan weerszijden van de gevelopeningen.
Het linker deel van de westgevel is een risaliet met een vijfzijdige serre. De serre heeft een met zink gedekt dak met plat, waarop oorspronkelijk openslaande deuren met glas-in-lood bovenlichten uitkwamen. Tegenwoordig bevindt zich hier een venster. De gevel bevat rechts op de begane grond een stel openslaande deuren, die eveneens zijn voorzien van bovenlichten met glas-in-lood en staan onder een ontlastingsboog met keperboogvormige rug en een mozaïek in de boogtrommel. Dit geveldeel bevat één verdiepingsvenster. De gevel wordt beëindigd door een dunne profiellijst. Uit het dakschild boven de gevel steken een rechthoekige dakkapel en een kleinere met zadeldak.
De noordgevel bevat twee vensters per bouwlaag.
De onderste bouwlaag van de oostgevel is gepleisterd. Daarboven bestaat de gevel uit schoon metselwerk.
Tegen de zuidgevel staat een één bouwlaag tellende uitbouw met plat dak, overluifelde entree en traplicht. Het rechter deel is een detonerende aanbouw.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing, als onderdeel van een ensemble van drie villa's en als een belangrijk onderdeel van het villapark Nimrodpark in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het pand een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0433