Landhuis


Locatie's-Gravelandseweg 139
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1910 - 1910
Opdrachtgever
ArchitectLeliman, J.H.W.
Datum aanwijzing

Inleiding
Een in 1910 gebouwd landhuis met de naam 'DENNENRODE'. Het huis is gebouwd naar een ontwerp van de Amsterdamse architect J.H.W. Leliman, in een Overgangsstijl met invloeden van het Neo-Classicisme. Het op een hoek met de Blesboklaan staande landhuis maakt deel uit van een reeks in de decennia rond de eeuwwisseling gebouwde villa's en landhuizen aan de 's Gravelandseweg, die een belangrijk ensemble vormen op de grens van de villaparken Diergaardepark en Nimrodpark.

Omschrijving
In gepleisterde baksteen opgetrokken landhuis met anderhalve bouwlaag onder een met Hollandse (holle) pannen gedekt schilddak met schoorstenen op beide nokhoeken en een zadeldakvormige steekkap. De gevels zijn voornamelijk voorzien van recht gesloten gevelopeningen.
Het huis heeft een vrijwel symmetrische voorgevel met in de hoger opkaande middenpartij (puntgevel) een ondiepe serre met luiken, openslaande deuren tussen boven- en zijlichten en een geprofileerde houten kroonlijst. Op de dakrand van de serre staat een ijzeren hek en boven het platte dak staat een brede, met luiken behangen vensterpartij. De dakaanzet wordt in de gevel geaccentueerd door middel van korte, liggende profiellijsten, die zijn verbonden met de eveneens geprofileerde dakrand en de top als het ware tot een fronton maken. In de top staat een rond oeil de boeuf met radiale roedenverdeling. Links van de middenpartij een deur onder een houten luifel en een plat bovenlicht. Rechts van de middenpartij een met luiken behangen venster.
De linker zijgevel is voorzien van een houten aanbouw met plat dak. Daarboven een deels in de gevel en deels in de kap stekend venster.
De rechter zijgevel heeft voorzover zichtbaar eveneens een deels in de gevel en deels in de kap stekend venster.
De achtergevel heeft een hoger opgaande middenpartij, die is te vergelijken met die aan de voorgevel.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een bijzonder werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de villabebouwing aan de `s Gravelandseweg en als een bijzonder onderdeel van de villaparken in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0225